Lustrumnummer: Lampas revisited

Lampas bestaat 50 jaar. Het themanummer van het tijdschrift staat in het teken van dit lustrum: Lampas revisited, Een halve eeuw klassieke vernieuwing.

 

De Januskop op de omslag symboliseert dat de terugblik vergezeld gaat met “vooruitkijken om te zien wat Lampas haar lezers in de komende jaargangen zou kunnen en moeten bieden.” Omdat op 200 pagina’s 15 auteurs hun bevindingen hebben verwoord, is het een blik met een weids perspectief.

Voor het onderwijs

Het tijdschrift voor classici is opgericht met als doel “vwo-docenten (te) ondersteunen bij het ontwikkelen van nieuwe vormen van onderwijs waarin de onverminderde relevantie van de antieke beschaving voor de moderne tijd centraal zou staan.”

“Tot op de dag van vandaag proberen wetenschappers de meest recente inzichten uit hun vakgebieden dusdanig te presenteren dat docenten en gevorderde leerlingen er iets mee zouden moeten kunnen.”

Didactiek

Redactielid Kokkie van Oeveren is duidelijk dat het met het toegankelijk maken voor het onderwijs niet echt is gelukt. Dat er in 2011 een themanummer aan didactiek werd gewijd, is een teken aan de wand. “Meer aandacht voor de praktische handvatten om deze vakinhoudelijke kennis aan leerlingen over te brengen is daarvoor noodzakelijk en Lampas zou daarin een rol kunnen en moeten vervullen.”

Vakinhoud

Andere auteurs maken juist de balans op met betrekking tot de vakinhoud. Die balans slaat, afhankelijk van het subonderwerp, verschillende kanten uit.

  • “Het mag dan ook verbazen dat een onderwerp als hellenistische poëzie, toch niet direct de kern van het schoolcurriculum, zoveel aandacht heeft gekregen in de loop der jaren.”
  • En: “Lampas heeft de taalkunde altijd een zeer warm hart toegedragen.”
  • Anderzijds: “Een belangrijke ontwikkeling op het terrein van oudheidsstudies die we echter nauwelijks terugzien in Lampas is de snel internationaal gegroeide belangstelling voor de periode van de Late Oudheid onder oudhistorici, classici en religieuze wetenschappers.”

Naast de reflectie op het tijdschrift richten de auteurs de aandacht op hun vakgebied. Ze schetsen de ontwikkeling die zich sinds de jaren zestig heeft voltrokken en besluiten met een update van de laatste stand van zaken.

Pijler bestudering klassieke oudheid

Hoewel een overkoepelende conclusie ontbreekt, valt het oordeel gunstig uit. Doordat wetenschappers hun artikelen publiceren in het tijdschrift, is Lampas “een belangrijke pijler van de Nederlandse bestudering van de klassieke oudheid.” Ineke Sluiter kenschetst het tijdschrift als ‘doorgeefluik’ waar “collega-wetenschappers, docenten, leerlingen – en eventueel zelfs de geïnteresseerde leek” informatie op kunnen halen.

Tot die laatste categorie behoor ik. Hoewel een veellezer betekent het gebrek aan een klassieke opleiding dat Lampas doornemen voor mij een kwestie van hard werken is. Aandacht erbij. Woordenboek erbij. Door intrigerende onderwerpen of interessante gedachtegangen van auteurs is het wel die moeite waard. Dat geldt zeker ook voor het lustrumnummer Lampas revisited.

Lampas revisited, Een halve eeuw klassieke vernieuwing

Lampas, tijdschrift voor classici
Risselada, Rodie e.a. red.
(jaargang 50; Hilversum 2017) nr. 3
ISBN 9789087046927, € 15,-, 192 p.
Uitgeverij Verloren

[bol_product_links block_id=”bol_5a0cad6b334c6_selected-products” products=”9200000019397525,9200000078047044,9200000019397503″ name=”Lampas” sub_id=”” link_color=”003399″ subtitle_color=”000000″ pricetype_color=”000000″ price_color=”CC3300″ deliverytime_color=”009900″ background_color=”FF9C38″ border_color=”D21C00″ width=”600″ cols=”3″ show_bol_logo=”1″ show_price=”1″ show_rating=”1″ show_deliverytime=”1″ link_target=”1″ image_size=”1″ admin_preview=”1″]

Leon Mijderwijk

Leon Mijderwijk (1975) studeerde voor Leraar Geschiedenis 2e graads aan de HU en deeltijd Geschiedenis aan de Universiteit van Utrecht. Zijn aandacht gaat uit naar de vroege middeleeuwen, in het bijzonder van Engeland. Hij schreef artikelen en recensies voor Westerheem, Archeologie Magazine, So British & Irish, Muntkoerier en Filatelie. Leon is redactiemedewerker van het Detectormagazine en Historiën-redacteur. Hij onderhoudt contact met diverse uitgeverijen, archeologen en historici.

More Posts

Schrijf je in voor TOEN!