Luther zijn leven, zijn werk

In 2017 is het 500 jaar geleden dat Luther zijn 95 stellingen spijkerde aan de deur van de kerk in Wittenberg, hetgeen door velen gezien wordt als de start van de Reformatie.
PERSBERICHT

Daarom is bij Uitgeverij Kok de derde geactualiseerde editie verschenen van Luther, zijn leven, zijn werk van Sabine Hiebsch en Martin van Wijngaarden (red.). Het boek vormt een weerslag van het Lutheronderzoek in Nederland, met actuele bijdragen van lutherse, hervormde, gereformeerde en katholieke onderzoekers.

Biografie

Luther, zijn leven, zijn werk is de biografie en theologie in een chronologische lijn geschetst. Daarbij komt Luther niet als de eerste moderne mens naar voren, maar als iemand die ten diepste geworteld was in de late middeleeuwen en van daaruit zijn eigen theologie ontwikkelde. Kernthema’s en hoofdproblemen van zijn theologie, die in het klooster begon en tot een eigen traditie uitgroeide, worden breed uitgewerkt.

Illustraties nemen in dit boek een voorname plaats in. Een breed spectrum van afbeeldingen, afkomstig uit verschillende archieven, musea en evangelisch-lutherse gemeenten, geeft een indruk van het Nederlandse erfgoed op het gebied van de Lutherana.

Auteurs

Dr. Sabine Hiebsch vervult de W.J. Kooiman – J.P. Boendermaker Lutheronderzoeksplaats aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. In haar onderzoek plaatst zij Luther in de bredere context van de hervormingsbewegingen. Een belangrijk aspect in haar werk is de dialoog met de verschillende gereformeerde tradities in Nederland.
Martin van Wijngaarden werkt na zijn studie theologie als predikant in de Evangelisch-Lutherse Gemeente Rotterdam.

Luther zijn leven, zijn werk | Sabine Hiebsch, Martin van Wijngaarden (red.) | paperback | 288 blz. | 9789043528054| € 34,99 | verschenen 2 april 2017

Uitgeverij KOK

[bol_product_links block_id=”bol_58f4dd9ad98c3_selected-products” products=”9200000072365528″ name=”Luther” sub_id=”” link_color=”003399″ subtitle_color=”000000″ pricetype_color=”000000″ price_color=”CC3300″ deliverytime_color=”009900″ background_color=”FF9C38″ border_color=”D21C00″ width=”200″ cols=”1″ show_bol_logo=”1″ show_price=”1″ show_rating=”1″ show_deliverytime=”1″ link_target=”1″ image_size=”1″ admin_preview=”1″]
Schrijf je in voor TOEN!