Nestorkroniek, oudste geschiedenis van het Kievse Rijk

Nestorkroniek, de oudste geschiedenis van het Kievse RijkDit ongewoon boek is de oudste Oost-Slavische bron voor de geschiedenis van het rijk van Kiev of Roes, de bakermat van Oekraïne, Rusland en Wit-Rusland.

NestorkroniekHet Kievse Rijk ontstond rond 852 en viel uiteen rond 1250. De kroniek dateert uit 1113 à 1120, wordt toegeschreven aan monnik Nestor, maar is volgens Hans Thuis van de hand van monniken uit het Holenklooster van Kiev.

Kerstening en Vikingen

De onderwerpen zijn uiteenlopend : verwijzingen naar de Bijbel, kerstening van de Roes, rol van de Vikingen bij de stichting, geschiedenis van Kiev, Novgorod e.a. vorstendommen, wetteksten en verdragen, biografieën van koningen, oorlogen, moorden, anekdotes, sagen, legendes, morele lessen, vermaningen.

De geschiedschrijving in de Nestorkroniek is dus heel andere historiografie dan de huidige. Het Slavische volk laten ze afstammen van Noah. Het zijn jaarberichten, gedateerd vanaf de Schepping, die door de Byzantijnse en Slavische tijdrekening gedateerd wordt in 5508 v.C.
Gelukkig staat er telkens ook het jaartal bij van de Christelijke tijdrekening.

Nuttig nawoord over Nestor

Het boek is voorzien van prachtige prenten, een stamboom, register. De landkaart achteraan toont de vele toenmalige volkeren tussen de Zwarte en de Baltische zee. De vele voetnoten en het lange nawoord(48 p.) zijn nodig om het verhaal te kunnen volgen. En dat nawoord had beter vooraan gestaan om het boek beter te begrijpen: het geeft namelijk uitleg over de mentaliteit van de schrijver(s), de Byzantijnse invloeden, het ontstaan van het Slavische schrift, de taal en de stijlen van de Kroniek, de handschriften, het auteurschap van Nestor en Silvester, hun bronnen, historische en economische aspecten, de betrekkingen tussen Roes en het Westen en het Noorden van Europa, de Kerk van Roes.

Nestorkroniek. De oudste geschiedenis van het Kievse Rijk.

Vertaling en bewerking : Hans Thuis.

303 p.; prenten, noten, nawoord, bibliografie, kaarten en stamboom, personenregister.

Uitgeverij Vantilt, Nijmegen, 2015.

ISBN 978 94 6004 2287; € 29,50

[bol_product_links block_id=”bol_5659dfac314ed_selected-products” products=”9200000045783345″ name=”Nestorkroniek” sub_id=”Oudste geschiedenis van het Kievse Rijk” link_color=”D68F00″ subtitle_color=”D6982D” pricetype_color=”FF642B” price_color=”CC3300″ deliverytime_color=”009900″ background_color=”FFBD7A” border_color=”D27700″ width=”200″ cols=”1″ show_bol_logo=”undefined” show_price=”1″ show_rating=”1″ show_deliverytime=”1″ link_target=”1″ image_size=”1″ admin_preview=”1″]

Jef Abbeel

Jef Abbeel is al enkele decennia docent Latijn en Geschiedenis. Ook houdt hij voordrachten over historische onderwerpen, waaronder China, Rusland, het Midden-Oosten en de Franse Tijd. Deze thema’s zien we veelvuldig terug in zijn aanbod aan boekrecensies dat Jef al sinds 1978 uitbreidt. Hoe hij dit volhoudt? Blijven werken en sporten.

More Posts

Schrijf je in voor TOEN!