Nieuwe schoolprogramma’s in RMO Leiden

Het Rijksmuseum van Oudheden biedt twee nieuwe onderwijsprogramma´s aan voor het basisonderwijs: Archeologie van Nederland en Nieuws uit het Midden-Ooosten.Het Rijksmuseum van Oudheden biedt in 2011 maar liefst twee nieuwe programma’s voor groep 6 t/m 8. In de museumles over de nieuwe afdeling ‘Archeologie van Nederland’ (v.a. 14 januari) maken leerlingen kennis met het dagelijks leven in onder meer de prehistorie en Middeleeuwen. De kindertentoonstelling ‘Nieuws uit het Midden-Oosten’ (v.a. 29 februari) neemt de kinderen mee naar het rijke verleden van het Midden-Oosten. Leerkrachten kunnen voorafgaand aan een schoolbezoek alvast gratis een kijkje nemen. Meer informatie over de lesprogramma’s, online reserveren en een ‘probeerticket’ voor leraren op www.rmo.nl/basisonderwijs.

Archeologie van Nederland
In de museumles ‘Archeologie van Nederland’ speuren de leerlingen met een werkboek zelfstandig over de afdeling ‘Archeologie van Nederland’. In groepen gaan ze op zoek naar zestien bijzondere archeologische vondsten uit de prehistorie, Romeinse tijd en Middeleeuwen. De les begint met een klassikale introductie door een museumdocent. Die verzorgt na afloopt ook de klassikale evaluatie en is voor zowel leerlingen als leerkrachten aanspreekpunt tijdens het museumbezoek. Met de verschillende werkvormen in het speurboek doen de kinderen nieuwe kennis, vaardigheden en inzichten op. Daarnaast stimuleert het werken in groepen ze tot kijken, overleggen en keuzes maken. De invulling is flexibel: naar keuze is nadruk te leggen op ‘Nederland in de prehistorie’ of ‘Nederland in de Middeleeuwen’. De inhoud van de les sluit aan bij de tijdvakken ‘Jagers en boeren’, ‘Grieken en Romeinen’, ‘Monniken en ridders’ en ‘Steden en staten’ en bij de kerndoelen ‘Tijd’ binnen het leergebied ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’.

Nieuws uit het Midden-Oosten
In de kindertentoonstelling ‘Nieuws uit het Midden-Oosten’ maken de leerlingen als reporters een reis door het Midden-Oosten. Als journalist gaan ze op zoek naar het rijke verleden van de landen in het Midden-Oosten. De museumles combineert authentieke archeologische objecten met film, spellen en diverse werkvormen in een opdrachtenboekje. De geschiedenis van deze regio leert de kinderen de vaak eenzijdige nieuwsberichten die ze kennen van TV, internet en krant, te nuanceren. De les bestaat uit een klassikale introductie door een museumdocent, een korte film, een groepsgewijs bezoek aan de tentoonstelling en een plenaire, interactieve eindopdracht. Tijdens de eindopdracht maken de kinderen een eigen krant over het Midden-Oosten. De les  sluit aan bij de kerndoelen ‘Mens en samenleving’, ‘Ruimte’ en ‘Tijd’ binnen het leergebied ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’.

Beide museumlessen duren circa 2 uur.

Kosten: 75 euro per groep van maximaal 35 leerlingen.
Reserveren: online via www.rmo.nl/basisonderwijs. Boekingen voor grotere groepen kunnen telefonisch gemaakt worden via de Service Desk van het museum (tijdens kantooruren 071-5 163 163).
Adres: Rijksmuseum van Oudheden, Rapenburg 28, Leiden, www.rmo.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schrijf je in voor TOEN!