Ontwikkeling van de Romeinse legioenen

Adrian Goldsworthy heeft met Romeinse legioenen een handboek geschreven over het Romeinse leger. Hij heeft oog voor de organisatie en het dagelijks leven van de soldaten.

“Het Romeinse leger mag dan enorm lang hebben bestaan, het is dan ook al lang verleden tijd. De sporen die het heeft achtergelaten bestaan slechts uit resten van legerbases en forten, overgebleven fragmenten van de uitrusting en verslagen van veldtochten in Romeinse en Griekse geschriften. Samen vormt dat alles behoorlijk wat bronnenmateriaal op basis waarvan we de instituten en de dagelijkse gang van zaken in het Romeinse leger kunnen reconstrueren.”

Standaardwerk

Dit schrijft de historicus Adrian Goldsworthy in de inleiding van Romeinse legioenen. Hij heeft die reconstructie op zich genomen. Door zijn beheersing van de bronnen en heldere schrijfstijl lost hij de belofte in die de ondertitel belooft: Een standaardwerk over ’s werelds beste oorlogsmachine. Het is bovenal over het leger en niet zozeer over de veldslagen die zij leverden waarbij zij –veelal- hun superioriteit toonden ten opzichte van de tegenstander.

Drie fasen

Goldsworthy toont aan dat het Romeinse leger een ontwikkeling doormaakte. Hij onderscheidt drie fasen:

  • Burgermilitie (derde tot tweede eeuw v. Chr.)
  • Romeins beroepsleger (1e eeuw v. Chr. – vroege 3e eeuw na Chr.)
  • Beroepsleger dat te maken krijgt met externe bedreigingen en burgeroorlogen (3e – 5e eeuw na Chr.)

Naast die ontwikkeling gaat hij uitgebreid in op het dagelijks leven van de Romeinse soldaat.

“Zijn wereld bestond uit het leger, apart van de overige burgers, waar hij zich moest voegen in een strikte, duidelijke hiërarchie en waar krijgswetten en discipline golden.”

Veldslagen

Romeinse legioenen is een vertaling van The complete Roman army. Deze is uitgegeven bij uitgeverij Thames & Hudson (in 2003) wat garant staat voor een kwaliteitsproduct. Het origineel betreft een fullcolour-uitgave met veel verduidelijkende illustraties. In de vertaling is een kleurenkatern te vinden, voornamelijk gevuld met een aantal belangrijke veldslagen. De meeste illustraties zijn zwartwit. Hierdoor is de prijs van de Nederlandse uitgave relatief laag gehouden. Het is een goed initiatief van uitgeverij Omniboek om de boeken van Goldsworthy voor de Nederlandstalige markt geschikt te maken. Eerder gebeurde dit al met de biografie van keizer Augustus. In 2017 komt Pax Romana, Oorlog en vrede in de Romeinse tijd uit.

Lees op Historiën ook Jef Abbeels recensie over dit boek.
Zie een deel van het binnenwerk op: www.kok.nl/boek/romeinse-legioenen/

Adrian Goldsworthy

Romeinse legioenen, Een standaardwerk over ’s werelds beste oorlogsmachine

(Utrecht 2015)
ISBN 9789401900997, 282 p., € 27,50
Uitgeverij Omniboek

Leon Mijderwijk

Leon Mijderwijk (1975) studeerde voor Leraar Geschiedenis 2e graads aan de HU en deeltijd Geschiedenis aan de Universiteit van Utrecht. Zijn aandacht gaat uit naar de vroege middeleeuwen, in het bijzonder van Engeland. Hij schreef artikelen en recensies voor Westerheem, Archeologie Magazine, So British & Irish, Muntkoerier en Filatelie. Leon is redactiemedewerker van het Detectormagazine en Historiën-redacteur. Hij onderhoudt contact met diverse uitgeverijen, archeologen en historici.

More Posts

1 Reactie op Ontwikkeling van de Romeinse legioenen

Schrijf je in voor TOEN!