Oorlog en revolutie in het Groene Hart

Oorlog en revolutie is het onderwerp van deel 13 van De kleine geschiedenis van het Groene Hart. Auteur Jan van Es slaagt erin een volledig overzicht te geven van eeuwen wapengekletter in het Groene Hart.

groene hart 13
Het gebied lag in het begin van de jaartelling in het Romeinse Rijk. De limes, de Rijngrens, liep dwars door het Groene Hart. Spectaculaire archeologische vondsten zoals schepen zijn gedaan bij Zwammerdam en Woerden. De plaatsen waard eRomeinen zich vestigden zijn nu maar al te trots op hun toenmalige bezetter. In een kadertekst stelt Van Es vast dat deze waardering in schril contrast staat tot latere bezetters. Een parkeergelegenheid “Castellum’ noemen is prima, maar een “Alvaplein zit er niet in.” “En voor een parkeergarage die Ortskommandatur heet, wordt de eerste eeuwen waarschijnlijk niemand enthousiast.

Waterlinie en Wasserstellung

Net las in veel andere delen van De kleine geschiedenis van het Groene Hart speelt het water een belangrijke rol. Land onder water zetten (inundatie) was een beproefde methode om de opmars van de vijand te bemoeilijken. Deze methode werd in de Tachtigjarige oorlog uitgevoerd en was ook de basis van de Waterlinie. Ironisch genoeg maakten de Duitsers in de Tweede Werldoorlog de “Vordere en een Hintere Wasserstellung in gereedheid” om de bevrijders tegen te houden.

Oorlogsmonumenten

Interessant is ook het artikel over het oprichten van oorlogsmonumenten voor de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Wie en hoe moest er worden herdacht? Deze vraag leidde tot de nodige discussies.
Juist zo’n kadertekst bewijzen dat zelfs in het korte bestek van een ‘hand’boekje originele invalshoeken aan bod kunnen komen.

Es, J. van,

De kleine geschiedenis van het Groene Hart

Deel 13: Oorlog en revolutie

(Zwolle 2009)
ISBN 978-90-400-2118-3, € 6,95
Uitgeverij Waanders

[bol_product_links block_id=”bol_5aa579fb58fed_selected-products” products=”1001004010992225,1001004006478665,1001004006492049,1001004006492106,1001004006492050,1001004006492102,1001004006481836″ name=”Groene Hart” sub_id=”” link_color=”003399″ subtitle_color=”000000″ pricetype_color=”000000″ price_color=”CC3300″ deliverytime_color=”009900″ background_color=”FF9C38″ border_color=”D21C00″ width=”600″ cols=”3″ show_bol_logo=”1″ show_price=”1″ show_rating=”1″ show_deliverytime=”1″ link_target=”1″ image_size=”1″ admin_preview=”1″]

Leon Mijderwijk

Leon Mijderwijk (1975) studeerde voor Leraar Geschiedenis 2e graads aan de HU en deeltijd Geschiedenis aan de Universiteit van Utrecht. Zijn aandacht gaat uit naar de vroege middeleeuwen, in het bijzonder van Engeland. Hij schreef artikelen en recensies voor Westerheem, Archeologie Magazine, So British & Irish, Muntkoerier en Filatelie. Leon is redactiemedewerker van het Detectormagazine en Historiën-redacteur. Hij onderhoudt contact met diverse uitgeverijen, archeologen en historici.

More Posts

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schrijf je in voor TOEN!