Pim Mulier

Pim Mulier is een zeer belangrijk persoon omdat hij gezien wordt als één van de grondleggers van de moderne sport in Nederland. In 1909 bedacht hij de Nijmeegse vierdaagse.

 

Willem Johan Herman Mulier, voor insiders beter bekend als Pim Mulier, werd op 10 maart 1865 geboren in Witmarsum (Friesland). In de Nederlandse sportgeschiedenis is Mulier een zeer belangrijk persoon omdat hij gezien wordt als één van de grondleggers van de moderne sport in Nederland.Maar zoals het zo vaak gaat met sportgeschiedenis is het lang zoeken naar een algemeen handboek waar zijn naam in wordt vermeld. Het zou tot 1995 duren voordat de eerste fatsoenlijke biografie verscheen van deze persoon. (“Pim Mulier, ijdel maar weergaloos” van Gijs Zandbergen). Ondertussen is er meer aandacht gekomen voor Mulier en vindt men zijn naam terug in de enkele recente werken (“Kopstukken”, “In de vaart der volkeren”, “Jaren van opgang” en zelfs op het grote multimedia project “Retrospect”). In deze korte bijdrage wordt een schets van deze sportieve duizendpoot gemaakt.Al op vierjarige leeftijd werd hij door zijn vader min of meer lichtjes gedwongen om het schaatsen onder de knie te krijgen. Wellicht speelde het feit dat Pims vader de oprichter was van de “IJsclub voor Haarlem en omstreken” een rol hierin. Volgens enkele biografen is hier zijn levenslange fascinatie voor sport (al heette dat toen nog niet zo) begonnen.Nog geen jaar later, terwijl zijn ouders naar de slagvelden van de Frans-Pruisiche oorlog waren getrokken om te kijken hoe de oorlog haar sporen had achtergelaten in de grond, bevond Mulier zich op de kostschool van zijn oudere broer Pieter te Noordwijk. Hier bevonden zich ook Engelse jongens die behalve cricket ook football speelden. Waarschijnlijk leek dit spel meer op rugby dan op “soccer” maar het was voor Mulier genoeg om hierna met zijn vriendjes ook het spel te gaan spelen.In 1879 zag hij een leren rugbybal hangen bij de Gruyter in Amsterdam, een winkel gespecialiseerd in Britse sportartikelen. Hij kocht deze meteen. Hetzelfde jaar zou hij (amper veertien jaar oud) samen met zijn vrienden de allereerste (en nog steeds bestaande) voetbalclub van Nederland oprichten: de Haarlemsche Football Club (HFC).Naast voetbal ging Mulier zich ook bezig houden met atletiek, cricket en hockey. In 1889 richtte hij de Nederlandse Atletiek en Voetbal Bond (NAVB) op. Deze bond zou de atletiek echter al gauw opzij schuiven en zich alleen nog maar met voetbal bezig gaan houden. De NVB werd hierdoor de voorloper van de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB).In 1890 verhuisde Mulier terug naar Friesland en pakte daar zijn oude “sport” weer op: het schaatsen. Hij reed hier de Elfstedentocht in 12 uur en 55 minuten. Een record dat tot 1909 stand hield. In 1909 zorgde Mulier er voor dat de Elfstedentocht een echte georganiseerde wedstrijd werd. Als voorzitter van de Nederlandsche Bond voor Lichamelijke Opvoeding (NBVLO) probeerde hij de Elfstedentocht door de Friesche IJsbond te laten organiseren. Vanaf 1909 gebeurde dit door de vereniging “De Friesche Elfsteden.Het was niet alleen zijn eigen plezier in de sport dat hem er toe aanzette om dit alles te doen. Sport moest de mensen en vooral de jeugd sterk maken. Ook zou de sport een emanciperende werking moeten hebben. In Frankrijk deed Pierre de Coubertin hetzelfde. Hij zou de stichter van de moderne Olympische Spelen worden.

Tot aan zijn dood in 1954 (Den Haag) bleef Pim Mulier hier en daar aan de touwtjes trekken en werd hij de “gedoodverfde” erevoorzitter van verschillende clubs. Waardering zou pas veel later komen, veel later.

Literatuur

C.Miermans, Voetbal in Nederland(1955)
J.P.Bresser, “Een heer van stand met schaatskuiten. De omnivoor Pim Mulier” in ELSEVIER 54 (1998) nr.51
H.F.Ruijl, Pim Mulier en de opkomst van de sport in Nederland (Doctoraalscriptie Rotterdam 1989)

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schrijf je in voor TOEN!