Presentatie Jaarboek Nederlandse archeologie 2017

 

Op vrijdag 15 juni a.s. vindt de officiële presentatie plaats van het nieuwe Jaarboek van de Nederlandse Archeologie.

PERSBERICHT

De eerste twee exemplaren van het Jaarboek van de Nederlandse Archeologie worden overhandigd aan de heer W. Weijland, directeur van het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden en de honorair consul van Frankrijk, officier in de Orde van Oranje-Nassau, de heer Mr. Marc L.M. van Ravels.

Rijk en boeiend bodemarchief

Denk je aan archeologie, dan zie je wereldberoemde opgravingen voor je, zoals van het graf van Toetanchamon, de burcht van Troje en het onder vulkaanas bedekte Pompeï. De archeologie van Nederland is waarschijnlijk minder top of mind, terwijl ons bodemarchief het verhaal vertelt over de eerste driehonderdduizend jaar van de geschiedenis van Nederland. Een rijk en boeiend verleden dat ook in internationaal verband van bijzondere betekenis is.

Twintig opzienbarende opgravingen

Het nieuwe Jaarboek laat de rijkdom zien van de Nederlandse archeologie; van de bossen waarin de jagers-verzamelaars van de oude steentijd zwierven tot de oefenterreinen van soldaten uit de tijd van Lodewijk Napoleon. In de bundel vind je een selectie van twintig opzienbarende opgravingen die in 2017 in Nederland plaatsvonden. Op waarde geschat door een onafhankelijke commissie bestaande uit professionals, vrijwilligers in de archeologie en geïnteresseerden.

Nationale Onderzoeksagenda Archeologie

De geselecteerde onderzoeken leveren een belangrijke bijdrage aan de beantwoording van vragen uit de Nationale Onderzoeksagenda Archeologie, omdat ze onder meer inzicht geven in het natuurlijk milieu van jong-paleolithische jagers en verzamelaars, in de verkleining van bewoningsmogelijkheden in laat-prehistorisch Noord-Nederland door de stijging van de zeespiegel, het verdwijnen van het Romeinse staatsgezag in Noordwest-Europa, de complexiteit van de kerstening van Zuid-Nederland en in de verstedelijking van de Maasvallei. Veel opgravingen laten ook zien dat het publiek steeds vaker betrokken raakt bij hoe en wat er opgegraven wordt.

Kortom, het Jaarboek van de Nederlandse Archeologie 2017 is een fascinerende verhalenbundel over het lange verleden van ons kleine land aan de zee.

Uitreiking in Austerlitz

De feestelijke uitreiking vindt plaats op vrijdag 15 juni van 15.00 tot 17.00 uur in de directe nabijheid van het legerkamp van Lodewijk Napoleon in Austerlitz. De spraakmakende opgravingen van dit kamp in 2017 en 2018 worden in het Jaarboek uitvoerig beschreven. Adres: Beauforthuis, Woudenbergseweg 70, 3711 AB Austerlitz (bij Zeist). De bijeenkomst wordt muzikaal begeleid door de Komische Folkloristische Fanfare De Kikvorschen. Meer info over Beauforthuis.

Opgraving Austerlitz. Bron: BAAC.

[bol_product_links block_id=”bol_5b1d2c008992e_selected-products” products=”9200000090540722″ name=”Jaarboek Nederlandse archeologie” sub_id=”” link_color=”003399″ subtitle_color=”000000″ pricetype_color=”000000″ price_color=”CC3300″ deliverytime_color=”009900″ background_color=”FF9C38″ border_color=”D21C00″ width=”200″ cols=”1″ show_bol_logo=”1″ show_price=”1″ show_rating=”1″ show_deliverytime=”1″ link_target=”1″ image_size=”1″ admin_preview=”1″]
Schrijf je in voor TOEN!