Prins Claus

Klaus-Georg Wilhelm Otto Friedrich Gerd von Amsberg wordt geboren op 6 september 1926 als enige zoon in een gezin met 7 kinderen. Nederland leert hem kennen als Prins Claus, een van de populairste figuren van het Nederlandse koningshuis.

 

 

 

Prins Claus. Bron: Wikipedia

Klaus-Georg Wilhelm Otto Friedrich Gerd von Amsberg werd geboren op 6 september 1926 als enige zoon in een gezin met 7 kinderen, in Hitzacker. Zijn ouders, Claus en Gosta, waren van lage, nieuwe adel. In 1928 vestigde de ouders Von Amsberg zich in Tanganjika, in de oostkust van Zuid-Afrika (huidige Tanzania). Claus verbleef de eerste jaren van zijn schooltijd in Duitsland waar hij de lagere school bezocht in Bad Doberan, Mecklenburg(1933-1936). Een kostschool in Lushoto bracht hem terug naar Tanganjika. De gespannen situatie in het Duitsland van de crisisjaren zorgde ervoor dat Claus wederom naar Duitsland terugkeerde. In het internaat Baltenschule in Misdroy, Pommeren, volgde hij de middelbare schoolopleiding tot 1943. Na enkele maanden een school bezocht te hebben in Bad Doberan werd hij door de Duitse regering ingezet als Marinehelfer. In januari 1944 kwam een tweemaandelijkse arbeidsdienst als onderbreking van zijn middelbare schooltijd. Na deze dienst werd hem het oorlogseinddiploma uitgereikt. Het was tijd voor militaire dienst. Ingedeeld bij de reserve pantserdivisie volgde hij een opleiding in Viborg, Denemarken.

Na zijn militaire opleiding werd hij in maart 1945 gelegerd in Italië. Aan gevechtshandelingen heeft Claus echter nooit deelgenomen. Hij werd door de Amerikanen in krijgsgevangenschap genomen. In kamp Ghedi, Brescia, werd hij tewerkgesteld als chauffeur en tolk. Door zijn taalbeheersing van het Duits en Engels, het Swahili daargelaten, werd Claus in september 1945 overgebracht naar Engeland. Hij werd tolk in het Amerikaanse kamp Latimer bij Amersham, Engeland. Uiteindelijk werd hij in december 1945 vrijgelaten uit krijgsgevangenschap en kon hij terugkeren naar Hitzacker.

Claus wilde doorgaan met zijn studie. Dit ging in het naoorlogse Duitsland niet makkelijk. Iedereen die wilde studeren werd door de geallieerden “gescreend”. Claus kwam door de zuiveringscommissie. Weliswaar was hij lid geweest van de NSDAP-jeugdorganisatie “Jungvolk” en de “Hitlerjugend”, maar in het Duitsland van voor de oorlog waren alle schoolkinderen automatisch lid van deze organisaties.

Om na deze goedkeuring voor studie van de geallieerden te kunnen studeren, moest Claus echter opnieuw zijn eindexamen doen voor het middelbaar onderwijs. Het oorlogsdiploma werd niet meer als geldig beschouwd. In 1947 behaalde hij zijn geldige einddiploma, maar werkt uitgeloot bij de studie van zijn keuze: werktuigbouwkunde. Een jaar als werkstudent volgt. Na dit jaar begint Claus de studie Rechten en Staatswetenschap. Praktijkervaring in Hamburg en een studiereis door de Verenigde Staten sluiten zijn studie af.  In 1958 treedt hij in diplomatieke dienst. Zijn loopbaan begint in Santo Domingo en de Ivoorkust. Ten tijde van de verloving met prinses Beatrix werkt Claus in Bonn op het ministerie van Buitenlandse Zaken.

De verloving van de kroonprinses met een Duitser kwam voor de Nederlanders als een onwelkome verrassing. De herinneringen aan de tweede wereldoorlog kwamen naar boven, maar Beatrix en Claus zetten door. Het Nederlanderschap van Claus is op 10 december 1965 een feit. Het huwelijk vind plaats op 10 maart 1966 in Amsterdam. De feestvreugde wordt overschaduwd door rookbommen en rellen. Claus en Beatrix kiezen kasteel Drakesteyn in Lage Vuursche als woonplaats.De drie zonen, Willem-Alexander (1967), Johan Friso (1968) en Constantijn (1969) groeien hier op tot 1980. Na de troonsbestijging van Beatrix in 1980 verhuist het gezin naar Den Haag.

Claus richt zich op Nederland. Als Prins der Nederlanden stelt hij het zich tot taak Nederland en haar volk te leren kennen. Tevens maakt Nederland kennis met prins Claus. Een onderzoek door Dr. Lou de Jong, in opdracht van de regering, maakt de geschiedenis van Claus duidelijk en zijn populariteit stijgt. De Nederlandse samenleving kan op zijn inzet rekenen.

De begrafenis van Prins Claus. Claus wordt op 15 oktober 2002 bijgezet in het familiegraf van de oranjes in de Nieuwe Kerk te Delft. Bron: Wikipedia

In 1967 wordt hij lid van de Raad van State. Zijn overige functies zoekt hij zo veel mogelijk binnen zijn persoonlijke kennis en interesse. De ontwikkelingssamenwerking vindt in hem een gedegen vertegenwoordiger. Claus wordt onder meer lid van de Nationale Adviesraad van Ontwikkelingssamenwerking, voorzitter van de Nationale Commissie voor de Ontwikkelingsstrategie en later inspecteur-generaal Ontwikkelingssamenwerking. Ondanks deze vele functies krijgt de prins klachten van depressieve aard begin jaren tachtig. Als oorzaak wordt het ontbreken van “zinnig, voldoening schenkend werk” aangegeven. Zelf zei Claus hierover: ik heb een functie waarbij je een bepaalde kleurloosheid op de koop toe moet nemen.” Het is het begin van een lange reeks ziekenhuisopnamen in zowel Nederland als Duitsland. Steeds vaker wordt koningin Beatrix tijdens officiële gebeurtenissen vergezeld door prins Willem-Alexander. Prins Claus is niet meer in staat om de vele verplichtingen op zich te nemen. De meerdere aandoeningen, zoals hartklachten, longaandoeningen en de ziekte van Parkinson eisen zijn tol. Volgens de opiniepeilingen blijft Claus echter de favoriet van het koningshuis bij het volk. Een kleine daling bij het huwelijk van oudste zoon Willem-Alexander met Maxima Zorreguita in februari 2002 daargelaten.

In de avond van 21 juli 2002 wordt de 75-jarige prins Claus met spoed opgenomen in het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam. Beademing blijkt niet nodig, maar de term “zorgelijk” wordt voor het eerst in verband gebracht met prins Claus. Na enkele weken keert Claus op 5 september terug naar huis. Op prinsjesdag, 17 september 2002, wordt hij echter wederom opgenomen. Zijn situatie is volgens de Rijksvoorlichtingsdienst “broos en kwetsbaar” genoemd.

Op zondag 6 oktober 2002 gaat zijn toestand achteruit. Om 19.00 uur overlijdt Claus in het bijzijn van koningin Beatrix en zijn drie kinderen. De prins is 76 jaar oud geworden.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schrijf je in voor TOEN!