Romeins Venlo ouder dan Nijmegen?

Volgens de gemeente Venlo bewijst recent archeologisch onderzoek aan de Maasboulevard dat de stad Venlo ouder is dan de stad Nijmegen. Nijmegen ontkent dit.Volgens de gemeente Venlo bewijst recent archeologisch onderzoek aan de Maasboulevard dat de stad Venlo ouder is dan de stad Nijmegen. Nijmegen ontkent dit.

Het gaat om het grootste archeologische onderzoek ooit uitgevoerd in Venlo. Voor de archeologen staat het vast dat de Romeinen eerder in Venlo rondliepen dan in Nijmegen. ‘De oudste munten in Nijmegen dateren uit 19 voor Christus’, aldus de Venlose stadsarcheoloog Maarten Dolmans. ‘In Venlo zijn naast een munt uit dat jaar ook oudere Keltische munten gevonden, waarvan bekend is dat ze gebruikt werden als betaalmiddel voor de soldaten.’

Het oudste Romeinse aardewerk in Venlo komt overeen met het oudste aardewerk in Nijmegen. Beide steden stammen daarom ongeveer uit dezelfde tijd. Toch denkt Venlo ouder te zijn, al was het maar omdat de Romeinen uit het zuiden, en dus eerst in Venlo kwamen, aldus Dolmans.

Toen de Romeinen in het huidige Venlo kwamen, bouwden ze daar waarschijnlijk een kleine militaire versterking. Snel daarna wordt deze strategische locatie aan de Maas een handelscentrum, blijkens de grote hoeveelheden transport- en voorraadpotten, aldus de archeologen. Via strategische rivieren als Maas en Rijn werden bewoners en soldaten langs de rijksgrens bevoorraad in steden als Nijmegen, Xanten, Maastricht en Tongeren.

‘Het is logisch dat Romeinen daar eerder waren, aangezien zij vanuit het zuiden optrokken’, zegt een woordvoerder van de gemeente Nijmegen. Volgens de Nijmeegse stadsarcheoloog zijn dezelfde munten ook in grote aantallen in Nijmegen gevonden. De Waalstad kreeg in 17 na Christus een godenpijler van de Romeinse keizer en in 100 na Christus verleende keizer Trajanus de stad stadsrechten. ‘Daarmee staat vast dat Nijmegen de eerste was’, aldus de woordvoerder.

Bron: Volkskrant.nl
Venlo ouder dan Nijmegen
Nijmegen ouder dan Venlo

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schrijf je in voor TOEN!