Rutger Jan Schimmelpenninck: jurist, ambassadeur, raadspensionaris en politicus

Bij de Tournee door De Franse Tijd passeren een aantal markante persoonlijkheden de revue. In dit artikel staat Rutger Jan Schimmelpenninck centraal.

Schimmelpenninck

Rutger Jan Schimmelpenninck. bron: wikimedia commons

Bij de Tournee door De Franse Tijd passeren een aantal markante persoonlijkheden de revue. Zij bepaalden mede dit tijdperk, en de geschiedenis van Nederland. Voorbeelden zijn onder andere: Rutger Jan Schimmelpenninck, Hortense Bonaparte-de Beauharnais, Herman Willem Daendels en Maria Hulshoff.

Deventer

Zijn wieg stond in Deventer, waar hij in 1781 werd geboren als zoon van een wijnkoper. Schimmelpenninck was jurist, ambassadeur en politicus en raadpensionaris van het Bataafs Gemenebest. Hij trouwde in 1788 met Catharina Nahuys, en uit dit huwelijk werden een dochter en een zoon geboren. Zoon Gerrit Schimmelpenninck werd later premier van Nederland .

Landsbestuur

Schimmelpenninck had de leiding van het landsbestuur van 1804 tot 1806. Hij was daarvoor aangesteld door Napoleon. Schimmelpenninck voerde een nieuw belastingstelsel in. Er werd accijns geheven op zout en zeep, turf, alcoholische dranken, graan, meel en vlees. Verder werd er grondbelasting, een kadaster en personele belasting op bedienden, paarden, meubels ingevoerd.

Carrière

Schimmelpenninck had daarvoor al een bloeiende politieke carrière achter de rug. Zo had hij in 1795 zitting in het voorlopig stadsbestuur van Amsterdam en van 1796 tot 1797 was hij voorzitter van de Eerste Nationale Vergadering. In 1798 werd Schimmelpenninck benoemd tot ambassadeur voor de Bataafse Republiek in Parijs, en in 1801-1802 nam hij deel aan de vredesonderhandelingen in Amiens.

Terug in Parijs

In 1802 volgde een korte overplaatsing naar Londen. In 1803 keerde Schimmelpenninck op verzoek van de Fransen weer terug naar Parijs, waar hij opnieuw ambassadeur werd. In 1804 schreef Schimmelpenninck op verzoek van Napoleon een nieuwe grondwet. Een jaar later keerde hij terug naar Nederland en nam als raadspensionaris de macht over. In 1806 werd Schimmelpenninck vervangen door Lodewijk Napoleon Bonaparte, die koning werd van Nederland. Als dank voor zijn bewezen diensten werd Schimmelpenninck in 1807 geëerd met de adellijke titel van ridder. In 1811 werd hij benoemd als senator in Frankrijk en vestigde hij zich in Parijs.

Benoemingen

Schimmelpenninck werd door Napoleon verheven tot comte de l’Empire (Graaf van het keizerrijk) en als ‘aarts schatbewaarder’ van de Orde van de Drie Gulden Vliezen.

Eerste Kamer

Nadat Nederland in 1815 een onafhankelijke monarchie werd, nam Schimmelpenninck zitting in de Eerste Kamer tot 1820. Een oogafwijking dwong hem zich terug te trekken uit het openbare leven. Schimmelpenninck overleed in 1825 in Amsterdam.

Bronnen

https://nl.wikipedia.org/wiki/Rutger_Jan_Schimmelpenninck_(1761-1825)
http://www.parlement.com/id/vh8lnhrpfxtm/bestuur_in_de_bataafs_franse_tijd_1795#p4

[bol_product_links block_id=”bol_576b9582e169b_selected-products” products=”9200000021806119,1001004010301192,1001004011858385,666851431,9200000040799436,666745357″ name=”schimmelpenninck” sub_id=”” link_color=”003399″ subtitle_color=”000000″ pricetype_color=”000000″ price_color=”CC3300″ deliverytime_color=”009900″ background_color=”FF9305″ border_color=”D2D2D2″ width=”600″ cols=”3″ show_bol_logo=”undefined” show_price=”1″ show_rating=”1″ show_deliverytime=”1″ link_target=”1″ image_size=”1″ admin_preview=”1″]
Schrijf je in voor TOEN!