Schilderserfgoed Deventer kunstenaarsfamilie Korteling

Leden van de familie Korteling hebben generaties lang in Deventer fraaie kunstwerken voortgebracht. Zij brachten een rijke oogst voort aan schilderijen en tekeningen. Het boek De familie Korteling. Kunst en ambacht, geschreven door Roel H. Smit-Muller geeft hiervan een mooi overzicht.

Leden van de familie Korteling hebben generaties lang in Deventer fraaie kunstwerken voortgebracht. Zij brachten een rijke oogst voort aan schilderijen en tekeningen. Het boek De familie Korteling. Kunst en ambacht, geschreven door Roel H. Smit-Muller geeft hiervan een mooi overzicht. Het boek is een uitgave van Uitgeversmaatschappij Walburg Pers te Zutphen en verschijnt bij de tentoonstelling over het werk van de familie Korteling die van 12 februari t/m 4 september 2011 plaatsvindt in het Historisch Museum Deventer.

De basis van de artistieke familie Korteling ligt in het schildersbedrijf in de Smedenstraat te Deventer. Daar maakte eigenaar en stamvader Gerhard Korteling sinds 1839 op ambachtelijke wijze verf en paste hij eeuwenoude schildertechnieken toe. Naast zijn werk als decoratie- en rijtuigschilder maakte Gerhard autonome kunstwerken, waarmee hij erin slaagde om kunst en ambacht te integreren. De zonen en kleinzonen die hem in het schildersbedrijf opvolgden, kampten eveneens met de eeuwige strijd tussen beide kanten van het vak: de kost verdienen of zelfexpressie. Ook zij wisten dit dilemma het hoofd te bieden en produceerden generatie na generatie prachtige schilderwerken met zowel romantische als vroeg-expressionistische aspecten.

De familie Korteling kende bijzonder veel inventieve leden, waarvan enkele zelfs landelijke bekendheid genoten. De rijke oogst aan schilderijen en tekeningen van de maar liefst zeven kunstschilders die de familie voortbracht, wordt in deze uitgave gecompleteerd met scheppingen van andere getalenteerde Kortelingtelgen in de literatuur, architectuur en toegepaste kunst. De familie was nauw betrokken bij maatschappelijke instituten zoals de Deventer Teekenacademie en het Grootburgerschap, die in deze uitgave eveneens belicht worden.

Bescheiden als ze waren deden de Kortelingen weinig moeite om hun naam te vestigen. Deze publicatie zal er echter ongetwijfeld toe bijdragen dat deze familie de erkenning en de plaats in de (kunst) geschiedenis krijgt die haar toekomt. In de tentoonstelling ligt het accent binnen de familie op het werk van Bartus Korteling en zijn zoon Willem Korteling. Bartus (1853-1930) drukte als inspirerende tekenleraar in Deventer een stempel op menig jong talent. Zijn vrije werk toont binnen de nabloei van de Haagse School hoge kwaliteit! Zijn zoon Willem (1889-1964) was de eerste die in de familie fulltime kunstenaar werd. Hij schilderde veel landschappen, (bloem)stillevens en dieren en vond in brede kring, ook nationaal, waardering hiervoor.

Roel H. Smit-Muller is kunsthistorica en docente kunstgeschiedenis. Op haar naam staan diverse publicaties, waaronder enkele over andere Deventer kunstenaars als Paul Bodifée en Jan Brugge.

Roel H. Smit-Muller,
De familie Korteling. Kunst en ambacht

Uitgeversmaatschappij Walburg Pers,
rijk geïllustreerd in kleur, genaaid gebonden,
ISBN 978.90.5730.707.2, prijs € 24,95 – 144 pagina’s.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schrijf je in voor TOEN!