Silvester sterft op oudejaarsdag: woensdag weetje

Paus Silvester sterft op oudejaarsdag 31 december 335. Hij heet ook Silvester I of Sint Silvester. Hij geeft oudejaarsdag zijn naam: Silvester. Wie is hij?

Silvester sterft op Oudejaarsdag.

Silvester bekeert Constantijn. San Silvestro kapel, Rome (1247).

Silvester is de 33e paus van de Rooms-katholieke kerk en oefent deze functie uit van 314 tot Silvester sterft op oudejaarsdag 335.

De katholieken vereren Silvester op zijn sterfdag als heilige. Hij is de beschermheer van huisdieren, de goede oogst en het nieuwe jaar.

Wat heeft Silvester als paus betekend?

De belangrijkste wapenfeiten van Silvester zijn in het kort:

  • Het concilie van Nicea in 325.
  • De bekering van keizer Constantijn tot het christendom.

Edict van Milaan
Romeins keizer Constantijn de Grote (280-337) bepaalde in 313 samen met medekeizer Licinius (265-325) in het Edict van Milaan dat Romeinse burgers zelf hun religie mochten kiezen en uitoefenen. Zo kwam een eind aan christenvervolgingen.

Paus Silvester legde samen met andere bisschoppen en met instemming van keizer Constantijn de machtsbasis van het christendom.

Concilie van Nicea

Tijdens het concilie van Nicea in 325 bepaalden paus en bisschoppen regels voor het christendom, de zogenaamde geloofsbelijdenis:

  • Dat Christus en God één zijn.
  • Dat het arianisme vals christendom is, omdat het Christus als een schepping ziet van God die dus ondergeschikt is aan God en niet hetzelfde.

Met deze afspraken waren de meningsverschillen over de juiste invulling van het christelijk geloof de wereld nog lang niet uit.

Het arianisme vond vele volgers in het oosten en onder Germaanse stammen, zoals de Goten, in het westen. Schriftgeleerden en andere geïnteresseerden bakkeleiden bovendien eeuwenlang over de verhouding tussen God, Christus en de Heilige Geest.

Geschiedschrijvers vermelden dat wie een brood kocht in Constantinopel, daarbij tegelijk van de bakker een uitgebreide verhandeling kon krijgen over zijn inzichten omtrent de godheid van Christus.
Jansen, p. 72.

De schenking van Constantijn

Constantijn de Grote staat bekend als de eerste christelijke keizer. Al is het moment waarop hij zich precies bekeerde onduidelijk.

Wel krijgt Silvester in een verhaal alle credits voor de bekering van Constantijn. De keizer zou aan lepra hebben geleden. Nadat de paus hem doopte was hij spontaan genezen.

Als dank gaf Constantijn de paus:

  • Het paleis van Lateranen.
  • Het bestuur over heel Italië en het westelijk Romeinse rijk.
  • De macht om over de keizerlijke insigniën te beschikken.
    Die had de keizer toch niet meer nodig omdat hij naar het oosten trok om Constantinopel te stichten.

Dit verzonnen verhaal werd in de middeleeuwen voor waar gehouden. Waarschijnlijk is het vóór het midden van de negende eeuw voor het eerst opgeschreven.

Silvester sterft op oudejaarsdag

Silvester sterft op oudejaarsdag en werd, mede dankzij het verhaal waarin hij Constantijn bekeert, Sint Silvester. Katholieken vieren oudejaarsdag in zijn naam.

Weet je hoe Duitsers Oudjaar noemen?

Sylvester.

Bronnen

Jansen, H.P.H., Geschiedenis van de middeleeuwen (Utrecht 1995)

Wikipedia

[bol_product_links block_id=”bol__selected-products” products=”1001004010498761,666766187,1001004005013747″ name=”silvester” sub_id=”” link_color=”E94C00″ subtitle_color=”E94C00″ pricetype_color=”000000″ price_color=”E94C00″ deliverytime_color=”C20318″ background_color=”FFDF80″ border_color=”E94C00″ width=”600″ cols=”3″ show_bol_logo=”undefined” show_price=”1″ show_rating=”1″ show_deliverytime=”1″ link_target=”1″ image_size=”1″ admin_preview=”1″]

Tim Wachelder

Tim Wachelder studeerde geschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Tijdens zijn studie specialiseerde hij zich in Europese Expansiegeschiedenis. Behalve over koloniale geschiedenis schrijft hij ook over militaire, culturele en Nijmeegse geschiedenis. Sinds 2007 is hij webredacteur bij Historiën.

More Posts

Schrijf je in voor TOEN!