Standaardwerk De tachtigjarige oorlog

De Tachtigjarige oorlog is een mijlpaal in de Nederlandse geschiedenis. In standaardwerk De Tachtigjarige oorlog is er ook ruimte voor nuances bij deze tijd van beeldenstormers en stedendwingers.tachtigjarige-oorlog

De basis voor dit handboek bestaat uit de publicaties De kogel door de Kerk? (1979) en De bruid in de schuit (1985) waarin vanuit de steeds wisselende verhoudingen tussen opstandelingen, koningsgetrouwen en middengroepen, een samenhangend beeld wordt gegeven van de gebeurtenissen. De delen zijn nog zichtbaar in de inhoudsopgave van de nieuwe uitgave. Maar natuurlijk hebben prof.dr. Simon Groenveld en anderen zich er niet gemakkelijk afgemaakt door slechts de delen te bundelen. De inhoud is grondig herzien. Er is immers veel onderzoek verricht in de periode sindsdien.

In tegenstelling tot de oorspronkelijke uitgaven zijn de illustraties nu eye-catchers: scherp van kleur en met informatieve teksten eronder. Ook het kaartmateriaal is een toegevoegde waarde.

Zestig jaar vooruit

Recensent Jan Blokker geeft in zijn recensie aan dat we met dit “gedegen standaardwerk weer zestig jaar vooruit kunnen”, daarmee doelend op de periode tussen deze publicatie en het verschijnen van Jacques Pressers De Tachtigjarige oorlog.

“Samen met Nicolette Mout, die veel politicologisch werk voor haar rekening nam, en wijlen W.M. Zappey die economische bijdragen leverde, hebben Groenveld en Leeuwenberg een gedegen en secure mijlpaal geslagen waarmee we, als het om de Tachtigjarige Oorlog gaat, weer een jaar of zestig vooruit kunnen.”


Groenveld, S., Leeuwenberg, H.L. Ph., Mout, M.E.H.N. en Zappey, W.M.

De tachtigjarige oorlog, Opstand en consolidatie in de Nederlanden (ca. 1560-1650)

(Zutphen 2008)
ISBN 90- 5730 537 2, € 69,50.
Uitgeverij Walburg Pers

Leon Mijderwijk

Leon Mijderwijk (1975) studeerde voor Leraar Geschiedenis 2e graads aan de HU en deeltijd Geschiedenis aan de Universiteit van Utrecht. Zijn aandacht gaat uit naar de vroege middeleeuwen, in het bijzonder van Engeland. Hij schreef artikelen en recensies voor Westerheem, Archeologie Magazine, So British & Irish, Muntkoerier en Filatelie. Leon is redactiemedewerker van het Detectormagazine en Historiën-redacteur. Hij onderhoudt contact met diverse uitgeverijen, archeologen en historici.

More Posts

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schrijf je in voor TOEN!