Strijd om de Schelde

Strijd om de stroom van Eric van Hooydonk is een politieke geschiedenis van de rivier de Schelde.

De Schelde, met Antwerpen als voornaamste wereldhaven, werd in 1585, bij de verovering van de stad door de Spanjaarden, een twistpunt tussen de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden.
Holland en Zeeland begonnen toen aan hun blokkade. Elk schip moest tol betalen. De helft van de inwoners van Antwerpen emigreerde naar Amsterdam en andere steden in het Noorden.
Deze exodus was een economische en culturele ramp voor het Zuiden en een zegen voor het Noorden.

150 jaar geleden, in 1863, kochten België en 26 andere staten de Scheldetol af met een eenmalig bedrag. Niet België betaalde het grootste bedrag, maar Groot-Brittannië.
En zeven van de toenmalige 27 staten gingen zeven jaar later op in het eengemaakte Duitse keizerrijk : Bremen, Hamburg, Hannover, Lübeck, Mecklenburg-Schwerin, Oldenburg en Pruisen.

Tien jaar later volgde het IJzeren Rijn-verdrag, dat  de laatste decennia op zijn beurt tot betwistingen leidde.

Dit prachtig boek begint met de Romeinse tijd en biedt een gedetailleerd chronologisch overzicht van ruim 2.000 jaar Schelde-geschiedenis en van de strijd die er in de loop der eeuwen over gevoerd werd door allerlei binnenlandse en buitenlandse machthebbers.

Het bestaat uit vier delen : I)57 v.C. – 1585 n.C. : strijd om het gezag over de Schelde; II)1586 – 1792 : strijd om de opening van de Schelde; III) 1793 – 1997 : strijd om de vrijheid van de Schelde; IV) Strijd om de functies van de Schelde.

Het boek is zeer rijk geïllustreerd met teksten van historische verdragen, historische kaarten, chronologische tabellen, prenten, schilderijen en foto’s.

Een kunstwerk om van te genieten. Enige juridische kennis is gewenst.

Eric Van Hooydonk,

Strijd om de stroom.
Een politieke geschiedenis van de Schelde.

Uitgeverij Davidsfonds, Leuven, 2013.
392 p. ; kaarten, schilderijen, foto’s.

ISBN 978-90-5826-950-8; € 34,95

Jef Abbeel

Jef Abbeel is al enkele decennia docent Latijn en Geschiedenis. Ook houdt hij voordrachten over historische onderwerpen, waaronder China, Rusland, het Midden-Oosten en de Franse Tijd. Deze thema’s zien we veelvuldig terug in zijn aanbod aan boekrecensies dat Jef al sinds 1978 uitbreidt. Hoe hij dit volhoudt? Blijven werken en sporten.

More Posts

Historiën Twitter
Schrijf je in voor TOEN!