armenie

De Armeense genocide en de Turkse toetreding tot de EU

De Europese Unie is een bron van discussie. Neem bijvoorbeeld het debat over het wel- of niet invoeren van de Europese grondwet en de discussie over de toetreding van bepaalde lidstaten tot de EU. Wat betreft dat laatste is er veel onenigheid over of Turkije een lidstaat mag worden van de Europese Unie. Naast politieke (het conflict met Cyprus) en culturele redenen (onder andere de positie van de vrouwen in de Islam) speelt ook de geschiedenis een belangrijke rol bij het wel of niet toelaten van Turkije tot de EU.

Lees verder

Schrijf je in voor TOEN!