bataven

Romeinen en de lokale bevolking op de markt van Hadrianus

Over de oorspronkelijke bewoners van het Nederlandse Rijngebied, voor de komst van de Romeinen, is weinig bekend. Alleen door wat de Romeinen opschreven, zijn er flarden hierover aan ons overgeleverd. Tacitus noemde in zijn werk Historiën onder andere Friezen, Chauken, Bataven en Cananefaten. Hoe zij leefden, hoe zij heetten en wat voor taal zij spraken weten we niet. Tacitus schilderde de Germaanse volkeren bewust woest en barbaars af, zodat ze nog onbeschaafder leken dan de Romeinen. We kunnen ons dus niet alleen baseren op de verhalen van Tacitus, maar we zijn ook aangewezen op archeologische vondsten, die onthullen maar een fractie van deze onbekende historie. Lees verder

Bataven, handelaren en krijgers

In een tijd dat over zee reizen gemakkelijker is dan over land, kent de Noordzee drukke vaarroutes van wat nu Nederland is naar Brittannië en terug. Zo ook in de Romeinse tijd. In onze streken leefden de Bataven. Het zijn handelaren die vanuit onze streken naar Romeins Brittannië varen om hun koopwaar aan de man te brengen, maar ook strijders maken de oversteek. Lees verder

Column: Verschuivingen

Je weet al heel lang dat alles steeds verandert. Maar toch zijn er dagen dat verschuivingen in onze doe- en denkcultuur je opnieuw frapperen. Af en toe irriteren die je, maar het kan ook zijn dat je er minder conservatief en dogmatisch door wordt. Lees verder

2000 jaar oude munten in Limburg

In de provincie Limburg is een schat gevonden van zilveren en gouden munten. Waarschijnlijk zijn ze tijdens de Bataafse Opstand begraven. Lees verder

Schrijf je in voor TOEN!