beeldenstorm

Geschiedenis van de Beeldenstorm 1566

In september 2015 verschijnt bij uitgeverij WalburgPers het rijk geïllustreerde boek De Beeldenstorm. Van oproer tot Opstand in de Nederlanden van Jan J.B. Kuipers. Lees verder

De Nederlandse Opstand door een marxistische bril

 

1566, Wonderjaar of Hongerjaar?

1566, het jaar dat bekend staat als het Wonderjaar. Drie gebeurtenissen uit dit jaar zijn aanwijsbaar als aanloop voor de Nederlandse Opstand. Lees verder

Protestantse propaganda en spotprenten: woensdag weetje

Het bloedplakkaat van Karel V verbood protestantse propaganda en spotprenten. Spotprenten kennen een  geschiedenis van strijd tussen katholieken en protestanten. Op weg naar de Beeldenstorm van 1566. Lees verder

De Beeldenstorm in de Nederlanden

In het jaar 1566 vindt de Beeldenstorm plaats. In dit arikel wordt gekeken naar de houding van de lokale overheden en de invloed van deze overheden op het verloop van de Beeldenstorm.  Lees verder

Standaardwerk De tachtigjarige oorlog

Recensie over standaardwerk De tachtigjarige oorlog (2008) van prof. dr. Simon Groenveld en anderen. Lees verder
Schrijf je in voor TOEN!