Ceawlin

Biografie: Ceawlin, koning van Wessex

In de Angelsaksische Kroniek wordt een beeld geschetst van Ceawlin als Angelsaksische krijgsheer die zowel streed tegen zijn Britse als Germaanse buren. Lees verder