Edward Said

Oriëntalisme of een nieuw bewustzijn

Toen Edward Said zijn begrip oriëntalisme in 1978 introduceerde, benoemde hij een proces dat al jaren aan de gang was. Dat hij daarbij een gevoelige snaar heeft geraakt, is af te leiden van de vele, zowel positieve als negatieve, reacties die zijn boek heeft opgeroepen. Hij creëerde als het ware een nieuw bewustzijn. Lees verder

Schrijf je in voor TOEN!