geschiedschrijving

Het leugenboek, Misvattingen en bedrog in de geschiedenis

Het Leugenboek is het 16e werk van Ugo Janssens. Hij is er weer in geslaagd een boeiend boek samen te stellen.  Lees verder

Hoe ‘modern’ was Herodotus?

Een belangrijke Griekse geschiedschrijver uit de Klassieke Oudheid van wie nog werken bewaard zijn gebleven, is Herodotus. Herodotus heeft zijn eigen methodes om aan informatie en kennis te komen, maar hoe modern was zijn geschiedschrijving? Lees verder

Leopold von Ranke

Von Ranke is binnen de historiografische traditie met name bekend geworden als de grondlegger van de kritische (objectieve) geschiedschrijving en als de meester van de bronnenkritiek.  Lees verder

Schrijf je in voor TOEN!