hamster

Column: hamsteren en oorlogswinst

Toen ik weer eens zat te bladeren in de bloemlezingen Het monster van de oorlog (2004) en De Eerste Wereldoorlog door Nederlandse ogen (2007) viel het mij op dat mensen in tijden van schaarste altijd weer hetzelfde zelfzuchtige gedrag vertonen. Lees verder

Schrijf je in voor TOEN!