Herodotus

Historiën, een naam met geschiedenis en toekomst

De naam van de geschiedenissite Historiën is niet zomaar uit de lucht komen vervallen. Nee, er is een historische verantwoording voor de naamgeving.

Lees verder

Hoe ‘modern’ was Herodotus?

Een belangrijke Griekse geschiedschrijver uit de Klassieke Oudheid van wie nog werken bewaard zijn gebleven, is Herodotus. Herodotus heeft zijn eigen methodes om aan informatie en kennis te komen, maar hoe modern was zijn geschiedschrijving? Lees verder

‘Hoe durf je, jij bitterwater!’

De Week van de Geschiedenis staat in het teken van land en water. Sinds het ontstaan van ons land vechten de Nederlanders al tegen het water. Maar ook in de Griekse Oudheid is er al een Perzische vorst die de zee wil bedwingen. Lees verder

Schrijf je in voor TOEN!