Hildegard

Karel de Grote en de onwillige gast

De Angelsaksische abdis Leoba is een graag geziene gast aan het hof van Karel de Grote. Zelf keert ze het hof liever de rug toe.

Lees verder

Karel de Grotes legitimatie van het koningschap

Karel de Grote is zonder meer één van de meest prominente figuren van de Vroege Middeleeuwen – of misschien zouden we moeten zeggen: in ons beeld van de Vroege Middeleeuwen. Achteraf bezien was Karels troonsbestijging in 768 het begin van een zesenveertigjarig regime dat in alle opzichten een nieuw begin en een nieuw ijkpunt voor de Frankische, Franse en Duitse vorsten na hem zou worden. Het lijkt echter wel zeker dat van dat alles het meeste nog niet te bevroeden was toen Karel de troon besteeg. Lees verder

Schrijf je in voor TOEN!