Jaques-Louis David

De Franse Revolutie in hoofdlijnen

De Franse Revolutie die in 1789 uitbreekt, is de grootste omwenteling die in de westerse geschiedenis heeft plaatsgevonden. Het oude regime van adel, geestelijkheid en burgerij onder leiding van een koning wordt omver geworpen. Dit ‘oude regime’ wordt vervangen door de ‘moderne samenleving’. De tot dan toe vanzelfsprekende macht van de adel is daardoor permanent aangetast, net als de rijkdom van de kerk. Lees verder

Schrijf je in voor TOEN!