leven na de dood

Geïllustreerde Atlas van het Hiernamaals

Zolang de mensen bestaan, hebben zij zich afgevraagd hoe hun levenseinde eruit zou zien en welk verband er zou zijn met hun gedrag op aarde. Velen hopen dat ze later beloond zullen worden voor hun goede daden en dat anderen bestraft zullen worden voor hun misdaden. Doordat er helaas  nog niemand teruggekeerd is uit het hiernamaals, weten we er dus niets over.

Lees verder

Schrijf je in voor TOEN!