Oudheidkunde

Is Oudheidkunde een (te) witte studie?

Is het curriculum van de studie Oudheidkunde te wit? Studente Emma-Lee Amponsah meent van wel. In 2014 volgde zij een minor Antieke Cultuur, maar dit beviel haar slecht. Er zou in de minor te weinig aandacht zijn voor de culturele bijdragen van de (naar haar mening) zwarte Egyptenaren aan de antieke beschaving. Bovendien zou het tekstboek Een kennismaking met de Oude Wereld de westerse cultuur, die in de oudheid zou zijn ontstaan, presenteren als een superieure beschaving. Dit ondanks het feit dat deze beschaving door middel van kolonialisme, racisme en slavernij veel onrecht teweeg heeft gebracht. Emma-Lee pleitte daarom bij haar docenten Jaap-Jan Flinterman en Gerard Boter voor meer aandacht voor het Afrikaanse perspectief. Ze verwees daarbij naar literatuur van vermeende Afrocentrische auteurs. Flinterman en Boter verwierpen deze auteurs vanwege de (naar hun mening) onwetenschappelijke basis van hun werk. Dat liet Emma-Lee niet op zich zitten en samen met New Urban Collective besloot ze een Eurocentrisme vs. Afrocentrisme-debat te organiseren. Op zaterdag 27 juni vond dit debat plaats: met VU-docenten Jaap-Jan Flinterman en Gerard Boter aan de ene kant, en dekoloniale intellectuelen Sandew Hira en Djehuti Ankh-Kheru aan de andere kant. Lees verder

Schrijf je in voor TOEN!