Categorieën
Landen Personen Recensies Tijd van televisie en computers: 1950 tot 2000 Tijd van vorsten en regenten: 1600 tot 1700 Tijdvakken De Rooij

Wie is Willem Vos, bouwer van de Batavia in Lelystad?

Willem Vos, de eerste man onder wiens leiding voor het eerst in 400 jaar een VOC-schip heeft gebouwd, heeft dyslexie. Is dat gegeven nu het eerste wat je moet schrijven in een recensie over Willem Vos, Biografie van een scheepsbouwmeester van Wilfried Vonk?