soldaat

Eerste Wereldoorlog: Franse propagandakaarten van het front

Soms zit het mee, soms tegen. En als het tegenzit is er weinig meer aan te doen dan wensen dat het ooit beter gaat. Dat geldt in het algemeen en in het bijzonder voor veel van de wenskaarten uit de Eerste Wereldoorlog die de revue passeren in Thuisfront, Franse propagandakaarten uit de Eerste Wereldoorlog van Ed Arnold.  Lees verder

Maarten Schenk: soldaat van Spanje en Oranje

Maarten Schenk was een professioneel soldaat en legerleider ten tijde van de Tachtigjarige oorlog (1568-1648), die zowel voor de Spanjaarden als voor de Nederlandse opstandelingen vocht. Was deze huurling een vriend of een vijand? (*)
Lees verder

Familiegeheim oorlogskind van Duitse militair

Mijn opa was een Duitser is exemplarisch voor duizenden oorlogskinderen van Duitse militairen. In Nederland leven naar schatting 10.000 oorlogskinderen uit een Duits-Nederlandse verhouding. De vader van Alex Dekker was er één van. Dekker raakte gefascineerd door dit familiegeheimen ging op zoek naar zijn onbekende Duitse opa. Lees verder

Schrijf je in voor TOEN!