Turkijë

Plinius: correspondentie met keizer Trajanus

De levendige briefwisseling tussen Plinius en keizer Trajanus in Majesteit! geeft een levendige inkijk in het Romeinse bestuur aan het begin van de tweede eeuw. Lees verder

The Water Deviner: een filmbespreking

Stefan Rops bespreekt de fictieve historische film The Water Deviner met Russel Crowe.  Lees verder

De Armeense genocide en de Turkse toetreding tot de EU

De Europese Unie is een bron van discussie. Neem bijvoorbeeld het debat over het wel- of niet invoeren van de Europese grondwet en de discussie over de toetreding van bepaalde lidstaten tot de EU. Wat betreft dat laatste is er veel onenigheid over of Turkije een lidstaat mag worden van de Europese Unie. Naast politieke (het conflict met Cyprus) en culturele redenen (onder andere de positie van de vrouwen in de Islam) speelt ook de geschiedenis een belangrijke rol bij het wel of niet toelaten van Turkije tot de EU.

Lees verder

Diplomaat in het Osmaanse Rijk

In het kader van 400 jaar diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en Turkije verschijnt in het najaar 2012 Henk Boom’s boek Onze man in Constantinopel – Frederik Gijsbert baron van Dedem 1743-1820.

Lees verder

Nederlands-Turkse betrekkingen, 400-jarige geschiedenis

In De Nederlands-Turkse betrekkingen, Portretten van een 400-jarige geschiedenis zijn de redacteuren prima geslaagd om een divers beeld van de relatie tussen de twee landen, te schetsen. Lees verder

Frederik Gijsbert Baron van Dedem (1743-1820)

In het kader van 400 jaar diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en Turkije verschi jnt in najaar 2012 bij Uitgeversmaatschappij Walburg Pers te Zutphen Henk Boom’s boek Onze man in Constantinopel – Frederik Gijsbert baron van Dedem 1743-1820.

Lees verder

Schrijf je in voor TOEN!