Twente

De opkomst van de Twentse textielindustrie

De IJzeren Eeuw is onlosmakelijk verbonden met de ontwikkeling van de Twentse textielindustrie. De vroegste geschiedenis van de Twentse textielnijverheid is in duisternis gehuld. De… Lees verder

Aan grond gebonden

Zaterdag 8 november 2014 zal om 14.00 uur in het Oale Roadhoes te Tubbergen ‘Aan Grond Gebonden’ worden gepresenteerd. Het boek telt zo’n 400 pagina’s en bevat ongeveer 70 foto’s. Het geheel is van ruim 1200 bronvermeldingen en annotaties voorzien. De publicatie is tot stand gekomen met financiële ondersteuning van de Ridderschap van Overijssel en van de Stichting Instandhouding Havezathe Herinckhave.  Lees verder

Twents schilder A.M. Gorter

Half mei 2011 verschijnt bij Uitgeversmaatschappij Walburg Pers te Zutphen het boek A.M. Gorter (1866-1933). Schilder van het Oost-Nederlands landschap, geschreven door Paul Gorter.

Lees verder

Natuurhistorisch museum Natura docet

In 1911 werd in Denekamp Nederlands eerste regionale natuurhistorische museum Natura Docet opgericht door onderwijzer J.B. Bernink (1878-1954). Ter gelegenheid van het 100-jarige jubileum verschijnt op zondag 5 juni de rijk geïllustreerde uitgave Honderd jaar Natura Docet. Meester Bernink en zijn natuurhistorisch museum van de hand van Willem Groothuis.

Lees verder

Joodse fabrikantenfamilie Spanjaard

De jubileumuitgave Verweven met Twente vertelt hoe de Spanjaards uitgroeiden tot een belangrijke joodse familie in en buiten Nederland. Het boek beschrijft glorietijden en diepe dalen in de geschiedenis van de fabriek en het dorp Borne, waarbij talrijke kleurrijke familieleden de revue passeren.

Lees verder

‘Germanen stimuleerden economische bloei’

Oost-Nederland kwam in de laat-Romeinse tijd economisch tot bloei door de aanwezigheid van Germaanse stammen. Deze conclusie die archeoloog Henk van der Velde trekt in zijn promotieonderzoek voor de Vrije Universiteit (VU) te Amsterdam. Lees verder

Schrijf je in voor TOEN!