watersnoodramp

Webquest De Storm

Bij de film ‘De storm’ is een webquest ontwikkeld voor klassen 3/4  HAVO/VWO en 4 VMBO. De webquest kan ingezet worden bij geschiedenis of in een vakoverstijgend project. Aan de webquest is een wedstrijd verbonden met prijzen voor de hele klas.  

Lees verder

De watersnoodramp van 1953

De watersnoodramp van 1953 kost 1835 mensen het leven. Wat gebeurt er precies tijdens die twee rampzalige dagen? Lees verder

Schrijf je in voor TOEN!