Tijdschrift Archeologie in Nederland

In februari 2017 is het eerste nummer verschenen van Archeologie in Nederland, Tijdschrift voor vrijwilligers en professionals.

Archeologie in Nederland is de opvolger van de tijdschriften Westerheem en Archeobrief. De eerste was het verenigingsblad van de Archeologische Werkgemeenschap Nederland (AWN), waaraan vooral amateurs zijn verbonden, en de laatste een vakblad voor beroepsarcheologen. Vanuit die gedachte zou je het samenkomen van de twee tijdschriften kunnen zien als een samenkomen van twee werelden. Opmerkelijk eigenlijk, want hoe klein en compact de archeologische gemeenschap in Nederland ook is, het heeft in het verleden nooit ontbroken aan verdeeldheid.

Archeologie in Nederland is de opvolger van Westerheem en Archeobrief. De opmaat voor de eenwording binnen de Nederlandse archeologie?

 

Archeologen zijn fijnste mensen

In zijn column merkt archeoloog en tekstschrijver Evert van Ginkel dit al op, hoewel hij positief begint:

“Archeologen, dat is een vaststaand feit, zijn de fijnste mensen die er bestaan. Ze zijn slim en genuanceerd, ze zijn tolerant en hebben gevoel voor humor, ze weten veel van alles, ze zijn lief voor dieren, planten, ouden van dagen en kleine kinderen. Ze kunnen goed opschieten met veel oudere en veel jongere collega’s. Archeologen houden van de goede dingen van het leven maar zijn niet materialistisch. Wie een bijeenkomst van archeologen bijwoont, en daarna de borrel bezoekt die daar onvermijdelijk op volgt, voelt zich ondergedompeld in een schuimbad van hartelijk- en opgewektheid. Waar vind je binnen een beroepsgroep zoveel warmte, zoveel gedeelde gevoelens en passies.”

Leuke spullen

Na ‘deze lading slagroom’, verbaast hij zich in het vervolg vooral over de verdeeldheid van de ‘kikkers in een kruiwagen’ die alle kanten op springen. “We spreken nooit meer uit één mond.” En dat is nodig want “we zijn een kleine groep die opereert in een maatschappelijke omgeving die ons alleen welgezind is, als we met leuke spullen komen aanzetten die veel waard zijn maar niks kosten.”

Of ze het hebben afgesproken denk ik niet, maar ook columniste Tonnie van de Rijdt-van de Ven, landelijk voorzitter AWN, schrijft over de nood dat de archeologie van zich moet laten horen. Zij spreekt een wens uit over de toekomst:

“Het archeologische veld horen we hierbij weinig. Mijn hoop is dat we met nu een gezamenlijk tijdschrift elkaar meer vinden en een gezamenlijke stem kunnen laten horen. Wij gaan graag het gesprek aan.”

Doel en doelgroep

De vraag is of Archeologie in Nederland zich leent als pressiemiddel om de buitenwereld te laten weten dat archeologie de moeite waard is. Komt dat overeen met het doel van het tijdschrift? In de colofon staat:

Archeologie in Nederland “heeft tot doel de archeologische wereld in Nederland te informeren over zaken betreffende archeologie en aanverwante terreinen. Het tijdschrift richt zich op alle actief geïnteresseerden –zowel professioneel als vrijwillig- die belangstelling hebben voor de rijkdom van het bodemarchief.”

Artikelen

Dat informeren lukt prima. Twee derde van de 64 pagina’s zijn gevuld met interessante artikelen. Rijk geïllustreerd, volledig in kleur en toegankelijk geschreven door mensen met kennis van zaken. In dit geval wel allen professionals. In het eerste nummer is er een verscheidenheid aan perioden die aandacht krijgen. Persoonlijk viel ik met mijn neus in de boter. Als (oud-)Gouwenaar is een artikel over begravingen in de Sint-Janskerk natuurlijk wel de moeite en het artikel van Martine van Haperen over de heropening van graven in de vroege middeleeuwen gaf me een inzicht in mijn favoriete periode dat ik eerder niet had.

Detectoramateurs

Voor een specifieke doelgroep, de detectoramateurs, is een artikel over het project Portable Antiquities of the Netherlands (PAN) van belang om hen ervan te overtuigen dat metaalvondsten in privébezit er wetenschappelijk toe doen. Detectoramateurs Guido Ooms komt aan het woord om te laten horen dat het nieuwe systeem valt of staat met een wederzijds vertrouwen. Zo’n journalistieke bijdrage –al dan niets als interview- verdient de ruimte want het verlevendigt de tekst aanzienlijk.

Detectoramateurs kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de archeologische wetenschap. Naar Engels voorbeeld kan PAN daarbij het instrument zijn.

 

Stem van de archeoloog

De laatste twintig pagina’s zijn gereserveerd voor columns, reportages (gevonden in…), nieuws, agenda en literatuur. Het geheel ziet er goed uit, nodigt uit tot te lezen en het is gewoonweg interessant. De vormgeving is fris en vormt een goed samenspel met de tekst; alleen commercieel gezien had een aansprekender foto op de cover niet misstaan. Ga je uit van de doelstelling en voor ogen zijnde doelgroep zoals beschreven in de colofon, is er niets mis met Archeologie in Nederland.

Als de opzet is dat het blad ook de stem van de archeoloog is die de buitenwereld moet doen luisteren, zal het nog wel een ontwikkeling door moeten maken. Naast sympathieke, degelijke en interessante bijdragen zal het dan ook aandacht moeten hebben voor de onderlinge relaties en de relaties met de buitenwereld. Die zijn niet altijd sympathiek en degelijk, maar wel interessant. Want we mogen best schreeuwen dat archeologie in Nederland de aandacht verdient.

Titel
Archeologie in Nederland

Ondertitel
Tijdschrift voor vrijwilligers en professionals

Jaargang
2017-

Thema
Archeologie

Periode
Diverse

Land
Nederland

Pagina’s
64

Frequentie
5 x per jaar

Taal
Nederlands

Initiatiefnemer
Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland (AWN)
voor leden is een lidmaatschap inbegrepen

Informatie
www.archeologienl.nl

Uitgeverij
Matrijs

Voorheen
Westerheem en ArcheoBrief

[bol_product_links block_id=”bol_58fcb1fa94ec6_selected-products” products=”9200000026379554,1001004006537893,9200000022685528,9200000072357483,666773899″ name=”Archeologie Nederland” sub_id=”” link_color=”003399″ subtitle_color=”000000″ pricetype_color=”000000″ price_color=”CC3300″ deliverytime_color=”009900″ background_color=”FF9C38″ border_color=”D21C00″ width=”600″ cols=”3″ show_bol_logo=”1″ show_price=”1″ show_rating=”1″ show_deliverytime=”1″ link_target=”1″ image_size=”1″ admin_preview=”1″]

Leon Mijderwijk

Leon Mijderwijk (1975) studeerde voor Leraar Geschiedenis 2e graads aan de HU en deeltijd Geschiedenis aan de Universiteit van Utrecht. Zijn aandacht gaat uit naar de vroege middeleeuwen, in het bijzonder van Engeland. Hij schreef artikelen en recensies voor Westerheem, Archeologie Magazine, So British & Irish, Muntkoerier en Filatelie. Leon is redactiemedewerker van het Detectormagazine en Historiën-redacteur. Hij onderhoudt contact met diverse uitgeverijen, archeologen en historici.

More Posts

Schrijf je in voor TOEN!