Erfgoed Nederland Magazine

In de Tijdschriftwijzer Geschiedenis en Archeologie vind je alle historische en archeologische tijdschriften van Nederland. Dit geldt ook voor het tijdschrift Erfgoed Nederland Magazine waarvan in het najaar 2010 het laatste nummer is verschenen.

Ergnoed Nederland Magazine 2009

In Erfgoed Nederland Magazine worden grote thema’s behandeld die in de erfgoedsector spelen. De thema’s zijn vaak erfgoedbreed en worden vanuit verschillende invalshoeken belicht. De combinatie kennis-beleid-praktijk staat centraal. Het blad biedt interviews met sleutelfiguren, achtergrondartikelen door deskundigen en rubrieken met praktische tips en trucs.

Titel
Erfgoed Nederland Magazine

Titel voorheen
Erfgoed Nederland (2007-2009)

Jaargang
2009-2010

Thema
Diverse

Periode
Diverse

Land
Nederland

Frequentie
3x per jaar

Taal
Nederlands

Omvang
24 pagina’s

Initiatiefnemer
Sectorinstituut Erfgoed Nederland

Informatie
www.erfgoednederland.nl

Erfgoed Nederland, 2007-2009. Foto auteur.

In 2007 is Erfgoed Nederland opgericht. Het is het nationale instituut voor visie-ontwikkeling, promotie, stimulering en verbinding voor vier sectoren in Nederland: archeologie, monumenten, musea en archieven. Voor instellingen en organisaties uit het ‘erfgoedveld’ dient Erfgoed Nederland als aanspreek- en informatiepunt.

Als onderdeel van de informatievoorziening kunnen we het Erfgoed Nederland Magazine beschouwen. Hierin worden projecten en activiteiten en actuele thema’s uit de sector belicht.

“Erfgoed Nederland definieert erfgoed als de door verschillende generaties overgedragen materiële (objecten) en immateriële (verhalen) cultuuruitingen van een samenleving. Erfgoed is daarmee cultureel divers. Wat voor de ene groep erfgoed is, hoeft dat voor de andere groep niet te zijn.”, is te lezen op de internetsite van Erfgoed Nederland.
Als het begrip al niet te definiëren is, lijkt het te gaan om een ‘discussie zonder eind’. En dat is al eens eerder gezegd over een ander vakgebied, namelijk de geschiedenis.

Wat het blad voor historici interessant maakt, is de aandacht voor de canon van Nederland. Activiteiten zoals een Dag van de Canon en de Canonkaravaan zijn erop gericht enthousiasme op te wekken voor de canon. In het tijdschrift wordt verslag gedaan van dergelijke activiteiten. Op de achterzijde staat de ‘Agenda’ en ‘Nieuws uit het erfgoedveld.

De drukke opmaak gekenmerkt door veelkleurigheid, verschillende tekstrichtingen en het grote formaat, heeft in 2009 plaatsgemaakt voor een conventioneler tijdschrift. Omdat “de economische tijden zijn veranderd” wordt de uitgave van het magazine in 2010 stopgezet. In het najaar van 2010 is de laatste verschenen.

Leon Mijderwijk

Leon Mijderwijk (1975) studeerde voor Leraar Geschiedenis 2e graads aan de HU en deeltijd Geschiedenis aan de Universiteit van Utrecht. Zijn aandacht gaat uit naar de vroege middeleeuwen, in het bijzonder van Engeland. Hij schreef artikelen en recensies voor Westerheem, Archeologie Magazine, So British & Irish, Muntkoerier en Filatelie. Leon is redactiemedewerker van het Detectormagazine en Historiën-redacteur. Hij onderhoudt contact met diverse uitgeverijen, archeologen en historici.

More Posts

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schrijf je in voor TOEN!