Tijdschrift ET – VT

In de Tijdschriftwijzer Geschiedenis en Archeologie vind je alle historische en archeologische tijdschriften van Nederland. Dit geldt ook voor Ex Tempore – Verleden Tijdschrift (ET – VT).

etvt.jpg

Ex Tempore – Verleden Tijdschrift (ET-VT) is een tijdschrift over geschiedenis dat wordt samengesteld en geschreven door medewerkers en studenten van de Radboud universiteit Nijmegen. Aanvankelijk had de Katholieke universiteit Nijmegen (KUN) twee ‘historische’ tijdschriften: het Verleden TijdSchrift, gemaakt door studenten, en Ex Tempore, gemaakt door medewerkers van de afdeling geschiedenis van de KUN.

Verleden TijdSchrift

Het doel van het Verleden TijdSchrift (VTS), een mengeling van wetenschap en studentvriendelijkheid, kon volgens de redactie bereikt worden door de publicatie van scriptieartikelen, werkstukverslagen en informatie over stages en interessante vakken in de vrije ruimte. In de loop van de jaren wist VTS zich te ontwikkelen tot een tijdschrift dat door studenten werd gemaakt én gelezen. Naast de  artikelen zag een aantal vaste, populaire rubrieken het licht, zoals ‘Moderne Wereld’ waarin verscheidene geschiedenissen beschreven werden, van onderwerpen van ‘angst’ tot ‘zakdoek’; ‘Ergens in’ waarin S. Louwers en G. Mentjox een stad of streek ergens ter wereld aan de orde stelden; ‘De oogst van een eeuw’ waarin Nijmeegse historici boeken bespraken die hen beïnvloed hadden; en ‘Nijmegen-reeks’ waarin aandacht besteed werd aan een specifiek onderdeel van de Nijmeegse historie.

Nijmeegse geschiedenisstudent

De artikelen en andere stukken die gepubliceerd werden, waren gericht op de Nijmeegse geschiedenisstudent. VTS bood zowel jonge historici als historici in spé een mogelijkheid om te publiceren en een eerste ervaring met het schrijversvak op te doen. Ten tijde van de fusiebesprekingen met Ex Tempore, gold voor VTS dat deze band met de student moest blijven bestaan.

Ex Tempore

In het ‘Ten Geleide’ bij het eerste nummer van Ex Tempore (september 1981) meldde de redactie dat beoogd werd “de uitwisseling van geschiedkundige informatie en opvattingen binnen de studierichting geschiedenis te bevorderen.” Ze voegde daar aan toe: “Wellicht evolueert het nog eens van een gelegenheidsblad tot een hecht platform waarop studenten, docenten en andere geïnteresseerden in onderwijs en onderzoek van de geschiedenis te Nijmegen en elders zich kunnen uitleven in het aanbieden van zinvolle publiciteit.” Na negentien jaargangen mag worden geconcludeerd dat Ex Tempore beslist wel aan die verwachtingen heeft beantwoord. Anderzijds dient te worden erkend dat in die jaren de studenten een zekere drempelvrees ten aanzien van dit blad hadden.

Fusie

Goed beschouwd hebben meer dan tien jaar lang Ex Tempore en Verleden TijdSchrift in dezelfde vijver gevist. Door twee voormalige concurrenten samen te voegen werd niet alleen beoogd de lezerskring te vergroten maar ook de kwaliteitsproductie voor de toekomst veilig te stellen.
In 1999 zijn ze samen verder gegaan onder de naam Ex Tempore – Verleden Tijdschrift Nijmegen. Na achttien, respectievelijk twaalf jaar waren alle redactieleden tot de slotsom gekomen dat het laten voortbestaan van twee afzonderlijke historische periodieken binnen één afdeling Geschiedenis op zijn zachts gezegd niet erg opportuun mocht heten.

Doel

Doel van ET-VT is, door middel van wetenschappelijke essays, vakinhoudelijke rubrieken en recensies informatie te verschaffen over het historisch bedrijf aan de Nijmeegse universiteit, over geschiedbeoefening die met Nijmegen verband houdt en over actuele historische vraagstukken in het algemeen. Meer in het bijzonder wil het blad daarbij een forum zijn voor de Nijmeegse historische gemeenschap. Juist in de laatste zin is de wens van de redactie van VTS te herkennen dat de band met de student moest blijven bestaan. Ex Tempore -Verleden Tijdschrift slaagt daarin aangezien net afgestudeerde historici een scriptieartikel schrijven en huidige studenten zo nu en dan publiceren Ook docenten en hoogleraren schrijven in ET-VT. Het niveau van de artikelen is daardoor wisselend, evenals de leesbaarheid. Dat is geen zwakte van het tijdschrift, maar een gevolg die inherent is aan het doel om een forum te zijn.

Interessant zijn de bijzondere themanummers, zoals bijvoorbeeld die over keizer Nero (2007). De vormgeving is sober. De foto’s zijn zwart-wit en niet altijd even duidelijk. De begeleidende internetsite is overzichtelijk, maar matig gevuld en niet up-to-date.

Titel
Ex tempore – Verleden Tijdschrift, Nijmegen (ET – VT)

Titels voorheen
Ex Tempore (1981-1999) en Verleden TijdSchrift (1987-1999)

Jaargang
1999-heden

Thema
Diverse

Periode
Diverse

Land
Wereld

Frequentie
3x per jaar

Taal
Nederlands

Omvang
76 pagina’s

Initiatiefnemer
Vereniging Ex tempore ∙ Verleden Tijdschrift

Uitgeverij
Drukkerij Krips

Informatie 
www.ru.nl/etvt

Leon Mijderwijk

Leon Mijderwijk (1975) studeerde voor Leraar Geschiedenis 2e graads aan de HU en deeltijd Geschiedenis aan de Universiteit van Utrecht. Zijn aandacht gaat uit naar de vroege middeleeuwen, in het bijzonder van Engeland. Hij schreef artikelen en recensies voor Westerheem, Archeologie Magazine, So British & Irish, Muntkoerier en Filatelie. Leon is redactiemedewerker van het Detectormagazine en Historiën-redacteur. Hij onderhoudt contact met diverse uitgeverijen, archeologen en historici.

More Posts

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schrijf je in voor TOEN!