Tijdschrift Groniek

In de Tijdschriftwijzer Geschiedenis en Archeologie vind je alle historische en archeologische tijdschriften van Nederland. Dit geldt ook voor Groniek.

groniek.jpg

Groniek is in de vier decennia van zijn bestaan uitgegroeid van een faculteitsblad van studievereniging ‘Ubbo Emmius’ tot een historisch tijdschrift met bijdragen van prominente historici uit binnen- en buitenland. De redactie wordt gevormd door studenten Geschiedenis van de Rijksuniversiteit Groningen.
Groniek tracht de wetenschappelijke ambities te verenigen met een toegankelijke stijl door een combinatie van diepgang en leesbaarheid na te streven.

Thematisch

Ieder nummer is opgebouwd uit een themagedeelte, waarin een bepaald onderwerp vanuit verschillende gezichts-punten wordt uitgediept. De keuze valt op thema’s die de volle aandacht hebben in het actuele historische debat. In de laatste jaren heeft dit geresulteerd in nummers als ‘Het gedachte motief’, ‘De verbeelding van het postmodernisme’ en ‘De toekomst van de geschiedschrijving’, ‘Risorgimento’, ‘Damnatio Memoriae’, en ‘Retorica & Geweld’. Het is niet verbazingwekkend dat deze globale thema’s niet alleen in het Nederlands worden beschreven.

Rubrieken

Naast dit themagedeelte bestaat het tijdschrift uit ‘supplement’, dat een podium biedt aan historici om hun fascinatie over een specifiek onderwerp voor het voetlicht te brengen. Naast rubrieken in het supplement als ‘over de grens’ en ‘persoonlijkheden’ bevat het supplement ook boekbesprekingen van de laatste historische literatuur.

In 2007 kwam er ter ere van het veertigjarig jubileum een Lustrumbundel  uit (nr. 174bis) die handelt over de geschiedenis van het tijdschrift en de wisselwerking met het Gronings Historisch Instituut.

Het tijdschrift heeft een sobere vormgeving. Illustraties zijn in zwart-wit.

Titel
Groniek

Ondertitel
Historisch tijdschrift

Jaargang
1967-heden

Thema
Diverse

Periode
Diverse

Land
Wereld

Frequentie
4x per jaar

Taal
Nederlands, Engels, Duits

Omvang
72 pagina’s

Initiatiefnemer
Stichting Groniek

Uitgeverij
PrintPartners Ipskamp B.V.

Informatie
www.groniek.nl
Lustrumbundel ‘40 jaar Groniek 1967-2007’ (2007)

Leon Mijderwijk

Leon Mijderwijk (1975) studeerde voor Leraar Geschiedenis 2e graads aan de HU en deeltijd Geschiedenis aan de Universiteit van Utrecht. Zijn aandacht gaat uit naar de vroege middeleeuwen, in het bijzonder van Engeland. Hij schreef artikelen en recensies voor Westerheem, Archeologie Magazine, So British & Irish, Muntkoerier en Filatelie. Leon is redactiemedewerker van het Detectormagazine en Historiën-redacteur. Hij onderhoudt contact met diverse uitgeverijen, archeologen en historici.

More Posts

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schrijf je in voor TOEN!