Tijdschrift Historisch Nieuwsblad

In de Tijdschriftwijzer Geschiedenis en Archeologie vind je alle historische en archeologische tijdschriften van Nederland. Dit geldt ook voor het Historisch Nieuwsblad. 

historisch_nieuwsblad1.jpgIn 1991 verscheen het Historisch Nieuwsblad voor het eerst, als “reactie op de academische braafheid”. Het was een blad voor en door historici. De naam was al vanaf 1989 in omloop; Historisch Nieuwsblad werd namelijk gebruikt als subtitel van Palaver, het contactorgaan van Stichting voor Vakgerichte Belangenbehartiging Historici (SVBH).

Kenmerkend voor het reageren op de braafheid zijn de middelen die gebruikt werden om het blad ‘in de markt te zetten’. De inzet van BH’ers (Bekende Historici) als marketinginstrument om het aantal abonnementen op te schroeven is hiervan een voorbeeld.

Geert Mak en Maarten van Rossem

“Veel mensen sluimeren in de wereld van geschiedenis. Het Historisch Nieuwsblad schudt ze wakker. En hoe!”, zegt Geert Mak. Minder poëtisch is Maarten van Rossem: “Historisch Nieuwsblad. Het enige leesbare blad over geschiedenis”. Waar veel historische tijdschriften zich met enige bescheidenheid roeren, treedt het HN zelfbewust naar buiten, ondermeer door het mede-organiseren van de jaarlijkse ‘Grote Geschiedenis Quiz’ en de uitverkiezing van ‘Het Beste Geschiedenisboek’, thans de Libris Geschiedenis Prijs.

Frans Smits

Het tijdschrift is journalistiek van aard. Vlot geschreven, rijk geïllustreerd en teksten worden onderbroken door quotes en kaderteksten. Het voorwoord is van Frans Smits, al van het eerste uur betrokken bij het tijdschrift en sinds 1997 enig hoofdredacteur. In de nieuwtjes komen zowel traditioneel nieuws als tentoonstellingen en seminars aan bod, maar ook als de geschiedenis zelf in het nieuws is, wordt daarover bericht. Te denken valt aan uitspraken van politici die ter rechtvaardiging of ter afkeuring van een standpunt een historische gebeurtenis aanhalen. De meeste artikelonderwerpen hebben ook een link met de actualiteit. In kaderteksten komt die actualiteit zelfs expliciet aan de orde.

Levendige geschiedenis

In de rubrieken en columns, onder meer van de hand van Maarten van Rossem en Jolande Withuis, is het ook de reflectie van het verleden op het heden (of andersom) die vaak centraal staat.

historisch_nieuwsblad2.jpgThemanummers

Ondanks dat het zwaartepunt nog wel op de nieuwste geschiedenis ligt, komen sinds een koerswijziging in 2005 alle historische perioden aan de orde. Van tijd tot tijd verschijnen er themanummers. In mei staat HN traditiegetrouw in het teken van de Tweede Wereldoorlog.

In juli 2008 verschijnt het HN als Maarten! Maarten van Rossem treedt op als (gast)hoofdredacteur en kleurt het tijdschrift met zijn interessegebieden zoals de Amerikaanse verkiezingen, Pim Fortuyn en de anti-rooklobby. In 2009 wordt besloten dat Maarten! als tijdschrift regelmatig zal verschijnen.

In 2009, tegen de tegenwind van de econonomische crisis in, investeert uitgeverij Veen in het tijdschrift; het vernieuwde Historisch Nieuwsblad verschijnt in december 2009. Het blad krijgt een nieuwe look en neemt toe in omvang. De website wordt een integraal onderdeel van de nieuwsvoorziening.

In 2011 worden nog eens 16 pagina’s aan het magazine toegevoegd; dit is een katern van Geschiedenis 24 waarin achtergronden bij de uitzendingen van dit digitale kanaal worden geschetst. In dit gedeelte is een column van de hand van Ad van Liempt. Bij de versobering van de publieke omroep sneuvelt Geschiedenis 24 en dus ook deze rubriek.

In 2011 verschijnt Niet gehinderd door schroomvalligheid, geschreven door Rob Hartmans, over de voor- en twintigjarige geschiedenis van het Historisch Nieuwsblad. Historiën.nl verzorgt bij dit boek een beeldverslag.

2015, het jaar van het Geschiedenis Festival

Historisch Nieuwsblad is vernieuwd in 2015. Uit de vormgeving zijn parallellen te zien met uitgaven als Historia.

Historisch Nieuwsblad is vernieuwd in 2015. Uit de vormgeving zijn parallellen te zien met uitgaven als Historia.

Zeehelden is een special ter gelegenheid van SAIL 2015 in Amsterdam. Adjunct-hoofdredacteur Annemarie Lavèn neemt de verzorging van deze special voor haar rekening. Ook opent zij bij afwezigheid van Frans Smits het Geschiedenis Festival in Haarlem. Op dit festival wordt ook de eerste vernieuwde uitgave van november 2015 uitgedeeld. De vormgeving is geheel vernieuwd waarbij meer dan voorheen de aandacht uitgaat naar beeld. 

Titel
Historisch Nieuwsblad (HN)

Jaargang
1991-heden

Titel voorheen
Palaver (1985-1991)

Thema
Diverse

Periode
Diverse

Land
Wereld

Frequentie
10x per jaar

Taal
Nederlands

Omvang
100 pagina’s

Uitgeverij
Veen Magazines

Informatie
www.historischnieuwsblad.nl

Leon Mijderwijk

Leon Mijderwijk (1975) studeerde voor Leraar Geschiedenis 2e graads aan de HU en deeltijd Geschiedenis aan de Universiteit van Utrecht. Zijn aandacht gaat uit naar de vroege middeleeuwen, in het bijzonder van Engeland. Hij schreef artikelen en recensies voor Westerheem, Archeologie Magazine, So British & Irish, Muntkoerier en Filatelie. Leon is redactiemedewerker van het Detectormagazine en Historiën-redacteur. Hij onderhoudt contact met diverse uitgeverijen, archeologen en historici.

More Posts

4 Reacties op Tijdschrift Historisch Nieuwsblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schrijf je in voor TOEN!