Tijdschrift voor Historische Geografie

Het Tijdschrift voor Historische Geografie (THG) is “hét vaktijdschrift voor het Nederlandse cultuurlandschap, inclusief de steden.”
tijdschrift voor historische geografieZo, dat staat. Het zijn de openingswoorden van de redactie in de eerste THG in maart 2016 die verschenen is bij uitgeverij Verloren. Het is het beste om letterlijk weer te geven waarom de redactie zelfverzekerd van start gaat:

“Het THG biedt een podium aan zowel jonge als ervaren auteurs die onderzoek doen naar de historisch-ruimtelijke ontwikkeling van stad en land. Door middel van vaste literatuur- en berichtenrubrieken signaleert het blad actuele ontwikkelingen, zowel binnen de historische geografie als op het snijvlak met aanpalende vakgebieden zoals de stedenbouw- en architectuurgeschiedenis, de archeologie en de ruimtelijke ordening.”

Kern van het tijdschrift vormen artikelen over historisch-geografische onderwerpen. In het eerste nummer zijn dat ‘Zeepbel Amsterdam? Over het Plan van Twee Miljoen en de nadelen van bevoorrechting’, ‘De oudste dijken revisited’ (vervolg op dertig jaar oud artikel van G.J. Borger; het geeft duidelijk de anciënniteit van het tijdschrift aan) en de zoektocht naar verdwenen routetrajecten uit de Romeinse en vroegmiddeleeuwse tijd in ‘Historische routes in Nederland. Een multidisciplinaire zoektocht naar verdwenen en langdurig gebruikte routetrajecten’. Op laatstgenoemde artikel gaan we iets dieper in. Voor niet-geografen is het misschien even doorbijten maar het bestuderen van dit artikel is zeker de moeite waard.

Reconstructie oude wegen

Rowin van Lanen (Universiteit Utrecht) maakt het onderscheid tussen wegen (smalle, gefixeerde communicatiekanalen) en routes (brede, vaag begrensde communicatiezones).

“Oude wegen hadden vaak meer het karakter van routes, dan van wegen zoals we die vooral sinds de Napoleontische tijd in Nederland kennen.”

Het overzicht in die routes ontbreekt en het onderzoek is erop gericht “om de loop en persistentie [het blijven bestaan] van historische routes te reconstrueren.” In het artikel worden de methode en resultaten beschreven en een conclusie die hoop geeft op meer zicht op routes en wegen in de toekomst: “De dynamiek van het Nederlandse landschap is de reden dat veel historische routes niet meer bestaan. Dat betekent echter niet dat de –waarschijnlijke- loop van die verdwenen routes voor altijd onbekend hoeft te blijven. Juist het dynamische karakter van het Nederlands landschap, in combinatie met archeologische vondsten, stelt ons in staat de vermoedelijke hoofdaders van Romeinse en vroegmiddeleeuwse route netwerken te reconstrueren.”

Het Tijdschrift voor Historische Geografie is volledig in kleur, met een éénkolomstekst, op noten en literatuuroverzicht na. Het is smaakvol vormgegeven zonder opsmuk. Bij optimaal benutten van de ruimte zou het nog goed zijn om ook de halve witte pagina’s weg te werken die me in dit nummer opvielen.

Tijdschriftwijzer

Leon Mijderwijk

Leon Mijderwijk (1975) studeerde voor Leraar Geschiedenis 2e graads aan de HU en deeltijd Geschiedenis aan de Universiteit van Utrecht. Zijn aandacht gaat uit naar de vroege middeleeuwen, in het bijzonder van Engeland. Hij schreef artikelen en recensies voor Westerheem, Archeologie Magazine, So British & Irish, Muntkoerier en Filatelie. Leon is redactiemedewerker van het Detectormagazine en Historiën-redacteur. Hij onderhoudt contact met diverse uitgeverijen, archeologen en historici.

More Posts

2 Reacties op Tijdschrift voor Historische Geografie

Schrijf je in voor TOEN!