Tijdschrift Kleio

In de Tijdschriftwijzer Geschiedenis en Archeologie vind je alle historische en archeologische tijdschriften van Nederland. Dit geldt ook voor Kleio.

kleio.jpg

Als vakblad voor docenten geschiedenis is Kleio een tijdschrift met gebruikswaarde. Ontwikkelingen op het gebied van het geschiedenisonderwijs zijn uiteraard een vast onderdeel van het tijdschrift. En in de halve eeuw dat Kleio verschijnt, zijn er veel veranderingen geweest. De discussie ‘wel of geen rijtjes met jaartallen’ is net als de geschiedenis zelf, een discussie zonder eind. Artikelen van vakdidactici moeten ertoe bijdragen dat docenten van het laatste nieuws op de hoogte zijn. Van praktisch nut zijn ook de lesopzetten van docenten over specifieke onderwerpen: bronnen met bijbehorende vragen, opdrachten bij een film en simulatie-spellen, die mogelijk bruikbaar zijn in je eigen les. Internet knaagt wat betreft de uitwisseling van lesmateriaal aan die functie van het tijdschrift.

Examenonderwerp

Kleio dient tevens om docenten op de hoogte te houden van de stand van zaken op wetenschappelijk geschiedkundig gebied. Veel artikelen zijn van de hand van historici zorgen dat docenten bij de les blijven. Met name krijgen de jaarlijks veranderende examenonderwerpen de nodige aandacht. Ook voor docenten zijn dit vaak geen standaardonderwerpen en is bijscholing gewenst. De diversiteit van de artikelen is groot, zelfs in de thema-nummers.
Interviews met historici zijn een vlotte manier om kennis en inzichten over te brengen. De boekenrubriek valt uiteen in twee delen; de korte beschrijvingen in ‘Zojuist verschenen’ en de uitgebreide recensies. In ‘Kleiokrant’ korte berichten over allerhande nieuwtjes zoals recent gelanceerde websites en tentoonstellingen.

Het blad ziet er toegankelijk uit. Dit mede dankzij het gebruik van verschillende kleuren in de vormgeving. Soms komt dit de zichtbaarheid niet ten goede. Illustraties zijn onderdeel van de informatie. In tegenstelling tot sommige lesmethoden draait het in Kleio vooral om de tekst. En dat is geen negatieve kritiek…

Titel  
Kleio

Ondertitel
Tijdschrift van de vereniging van docenten geschiedenis en staatsinrichting in Nederland

Jaargang
1959-heden

Thema
Geschiedenisonderwijs, diverse

Periode
Alle

Land
Wereld

Frequentie
8x per jaar

Taal
Nederlands

Omvang
56 pagina’s

Initiatiefnemer
Vereniging van docenten geschiedenis en staatsinrichting in Nederland (VGN)

Uitgeverij
SchoolBV

Informatie
www.vgnkleio.nl

Leon Mijderwijk

Leon Mijderwijk (1975) studeerde voor Leraar Geschiedenis 2e graads aan de HU en deeltijd Geschiedenis aan de Universiteit van Utrecht. Zijn aandacht gaat uit naar de vroege middeleeuwen, in het bijzonder van Engeland. Hij schreef artikelen en recensies voor Westerheem, Archeologie Magazine, So British & Irish, Muntkoerier en Filatelie. Leon is redactiemedewerker van het Detectormagazine en Historiën-redacteur. Hij onderhoudt contact met diverse uitgeverijen, archeologen en historici.

More Posts

Geef een reactie

Schrijf je in voor TOEN!