Tijdschrift: Vijftig jaar Holland

Regionaal-historisch tijdschrift Holland bestaat vijftig jaar. In het jubileumnummer wordt naar het verleden, heden en de toekomst gekeken.

 

Het tijdschrift Holland kent een sterke mix van korte artikelen en rubrieken die gebundeld zijn in ‘Holland Bloc’. Deze opzet is eveneens gehanteerd in het nummer ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag.

Bovenlokaal

Zowel het gewest als het tijdschrift hebben een interessante ontwikkeling doorgemaakt in de laatste halve eeuw. Ben de Pater neemt de loop van de geschiedenis van de regio onder de loep waarbij hij vooral de schaalvergroting, het groeikernenbeleid en de revitalisering van de grote steden belicht. Hoofdredacteur Arjan Nobel trapt het magazine af met een openhartige reflectie op de geschiedenis van het magazine.

“De nadruk op het brede publiek maakte en maakt de positie van Holland tweeslachtig. Enerzijds schuilt daarin een gevaar: te zwaar voor het grote publiek, te licht voor de wetenschap. Toch, zo blijkt telkens weer, biedt het ook kansen. In de afgelopen jaren was de stichting bijzonder succesvol bij het op de kaart zetten […] van nieuwe, vergeten of bovenlokale onderwerpen.”

Witte vlekken

In de vergeten onderwerpen, elders in het nummer ‘witte vlekken’ genoemd, schuilt volgens de redactie de meerwaarde van Holland en het voorkomt dat de inhoud ‘geografisch, chronologisch en thematisch eenzijdig wordt’.

Holland moet voor alle Hollanders interessant zijn.”

De bijdragen in het jubileumnummer Vijftig jaar Holland tonen dat aan; ze gaan over een achtergebleven gebied (Noordkop) en onderbelichte bevolkingsgroepen (Portugees-joodse vrouwen en krakers in middelgrote steden). Deze stukken over ‘witte vlekken’ zijn vaak van de hand van jonge historici zodat het tijdschrift fungeert als kweekvijver van talent.

Koers

De artikelen worden afgewisseld met interviews met oud-redactieleden die vertellen over hun tijd in de redactie en wat die medewerking hen in hun loopbaan heeft gebracht. Het wordt bij het doornemen van het tijdschrift en de woorden van de redactieleden duidelijk dat er constant wordt nagedacht over het doel en de koers van Holland waardoor het tijdschrift na vijftig jaar nog zeer fris oogt.

Vijftig jaar Holland

Holland, Historisch tijdschrift

(jaargang 50; Hilversum 2018) 1

ISBN 9789070403751, € 10,-, 96 p.

Uitgeverij Verloren

Leon Mijderwijk

Leon Mijderwijk (1975) studeerde voor Leraar Geschiedenis 2e graads aan de HU en deeltijd Geschiedenis aan de Universiteit van Utrecht. Zijn aandacht gaat uit naar de vroege middeleeuwen, in het bijzonder van Engeland. Hij schreef artikelen en recensies voor Westerheem, Archeologie Magazine, So British & Irish, Muntkoerier en Filatelie. Leon is redactiemedewerker van het Detectormagazine en Historiën-redacteur. Hij onderhoudt contact met diverse uitgeverijen, archeologen en historici.

More Posts

Schrijf je in voor TOEN!