Tijdschrift Westerheem verandert in 2017

Westerheem, het tijdschrift van de Archeologische Werkgemeenschap Nederland (AWN) gaat na 65 jaar met pensioen. Beter gezegd: een nieuw leven tegemoet. In 2017 gaat Westerheem op in een nieuw tijdschrift: Archeologie in Nederland.

Jubileumnummer 1976.

Jubileumnummer 1976.

 

In Nederland waren sinds het begin van de twintigste eeuw al veel amateur-archeologen actief. Een aantal dat in de jaren twintig en dertig verder toenam. Omdat geld en menskracht direct na de Tweede Wereldoorlog vaak problematisch was, ontstond incidenteel samenwerking tussen de archeologen van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) en de amateurs. Een enthousiaste groep amateurarcheologen wilde deze samenwerking verder uitbreiden en beter organiseren. Hieruit ontstond op 6 september 1951 in Haarlem de Archeologische Werkgemeenschap voor Westelijk Nederland (AWWN).

1952: eerste Westerheem

Doelstelling van de oprichters was om “te redden wat er te redden was” en om “nodeloos verlies van bodemschatten te voorkomen”. Samenwerking met de bevoegde instanties stond daarbij voorop.
Bij de oprichting werd direct besloten om een tijdschrift te gaan uitgeven met de naam Westerheem. Het eerste nummer hiervan verscheen op 1 februari 1952. De eerste twee jaar in gestencilde vorm, vanaf 1954 gedrukt.

Archeologisch tijdschrift

Het tijdschrift ging van start als blad vol vondstmeldingen en mededelingen van leden. Van verenigingsblad is Westerheem uitgegroeid tot een archeologisch tijdschrift. Ook professionele archeologen geven “in eenvoudige artikelen voorlichting over tal onderdelen van de archeologie en haar hulpwetenschappen.” Die evolutie is niet zonder kritiek verlopen. Terugblikkend op 25 jaar AWN schreef E.H.P. Cordfunke al dat “het oorspronkelijke doel om te fungeren als verenigingsorgaan op de achtergrond is gekomen. Als dit zo is, dan is dit overigens meer te wijten aan de leden, die met hun vondstberichten verstek laten gaan, dan aan de bekwame redactie”, merkte hij scherp op (Westerheem, 25 jaar AWN (1976) 313). Bij het vijftigjarige jubileum kon dezelfde Cordfunke positiever vaststellen dat “Westerheem door de jaren het visitekaartje bleef van de AWN.”

Naast de artikelen besteedt de redactie ook aandacht aan de verschenen literatuur op archeologisch gebied.

Vormgeving

Uiterlijk gezien heeft Westerheem sinds 1952 enkele gedaantewisselingen ondergaan. Redacteur van het eerste uur Henk Verhagen (red. 1952-1963) bracht het blad uit in ‘binnenzakformaat’. Dit bleef gehandhaafd tot 1970. Vanaf dat jaar is het standaardformaat (24,5 x 17 cm.) gebruikt. De vormgeving veranderde regelmatig om van tijd tot tijd een vernieuwde look te krijgen. Soberheid bleef daarbij hoog in het vaandel staan. Zwart-witfoto’s en tekeningen dienen als ondersteuning van de teksten.
Niettemin is Westerheem een professioneel tijdschrift voor amateurs en profs.

Jubileumnummer 1991.

Jubileumnummer 1991.

Inhoud

Om inzicht te krijgen in de verscheidenheid aan artikelen zijn de inhoudsopgaven die per jaargang verschijnen, nuttig. In 1992 verscheen een register van de jaargangen een tot en met veertig, 1952-1991, waarin de artikelen op verschillende wijzen zijn gecatalogiseerd. De jaargangen 1952 tot en met 2004 zijn (met zoekfunctie) op CD-ROM uitgebracht.

2017: Archeologie in Nederland

Per 1 januari 2017 gaat AWN samen met Uitgeverij Matrijs een nieuw blad uitbrengen: Archeologie in Nederland. Vakblad voor vrijwilligers en professionals. Het wordt de opvolger van Westerheem én Archeobrief. Lees meer.

Titel
Westerheem 

Jaargang
1952-2016

Thema
Archeologie

Periode
Diverse

Land
Nederland

Frequentie
4 x per jaar

Taal
Nederlands

Jubileumnummer 2001.

Jubileumnummer 2001.

Initiatiefnemer
Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland (AWN)
 

Informatie
www.awn-archeologie.nl
Ban, A. P. van den, Cordfunke, E.H.P. (red.), Archeologie in veelvoud,
Vijftig jaar Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland
(Utrecht 2001). Uitgeverij:
www.matrijs.com

 

Leon Mijderwijk

Leon Mijderwijk (1975) studeerde voor Leraar Geschiedenis 2e graads aan de HU en deeltijd Geschiedenis aan de Universiteit van Utrecht. Zijn aandacht gaat uit naar de vroege middeleeuwen, in het bijzonder van Engeland. Hij schreef artikelen en recensies voor Westerheem, Archeologie Magazine, So British & Irish, Muntkoerier en Filatelie. Leon is redactiemedewerker van het Detectormagazine en Historiën-redacteur. Hij onderhoudt contact met diverse uitgeverijen, archeologen en historici.

More Posts

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schrijf je in voor TOEN!