Twenste en Gelders textielbaronnen

Eind september 2010 verschijnt bij Uitgeversmaatschappij Walburg Pers te Zutphen het boek De textielbaronnen. Twents-Gelders familisme en de eerste grootindustrie van Nederland (1800-1980).

De rol van de textielbaronnen en hun families in de textielindustrie onderwerp van boekuitgave
Eind september 2010 verschijnt bij Uitgeversmaatschappij Walburg Pers te Zutphen het boek De textielbaronnen. Twents-Gelders familisme en de eerste grootindustrie van Nederland (1800-1980). De auteur Bastiaan Willink behandelt in dit boek de geschiedenis van de industrialisatie van Oost-Nederland vanuit de ontwikkeling van het familienetwerk dat in de textielindustrie een centrale plaats innam.

In Twente ontstond in het stoomtijdperk het eerste samenhangende industriegebied van Nederland. Maar aan de Twents-Gelderse textielindustrie kleeft in historisch opzicht vooral het beeld van de falende familiebedrijven. Aandacht voor de rol van de ‘textielbaronnen’ en hun families werd lang om politiek-historische redenen op zijn zachtst gezegd niet netjes gevonden. Natuurlijk werd er uitgebuit en werd de natuur aangetast, maar de industrie betekende ook betere leefomstandigheden voor de talloze arbeidersgezinnen, die uit het hele land en zelfs uit Duitsland naar Twente en de Achterhoek trokken. Door de langdurige
economische groei konden in de regio grote steden ontstaan, waarin voorzieningen als een eigen universiteit en zelfs succesvol profvoetbal gerealiseerd konden worden.
Hoewel er sinds de massale fabriekssluitingen rond 1980 veel is gepubliceerd over de Twentse en Achterhoekse textielindustrie, is de ontwikkeling van de industrie als geheel daarvan vrijwel nooit onderwerp geweest. De textielbaronnen biedt een breder perspectief.
Bastiaan Willink vult onder meer veel lacunes in de kennis over de families en familienetwerken die tussen 1800 en 1980 de dienst uitmaakten. Hij breekt een lans voor de stelling dat meestal niet het star vasthouden aan familiebelangen, maar andere factoren het
bijna-einde van de bedrijfstak veroorzaakten. Het boek besluit met een historisch overzicht van de 500 belangrijkste fabrikanten van 48 bekende Twents-Gelderse fabrikantenfamilies.
Historicus dr. Bastiaan Willink (1945), telg uit een Winterswijks industrieel geslacht, publiceerde eerder De Tweede Gouden Eeuw over de Nederlandse Nobelprijswinnaars en over Twents-Gelderse fabrikeurs- en fabrikantenfamilies.

Bastiaan Willink,

De textielbaronnen. Twents-Gelders familisme en de eerste grootindustrie van Nederland 1800-1980,

Uitgeversmaatschappij Walburg Pers,

geïllustreerd, genaaid, gebrocheerd, ISBN 978.90.5730.684.6, prijs € 29,50 – 256 pagina’s.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schrijf je in voor TOEN!