Unieke wandeltocht door IJstijdlandschap: Historiën’s weekendtip!

In het Urkerbos bevindt zich een voor Nederland uniek gebied: het geologisch reservaat P. van der Lijn. Toen de Noordoostpolder droog viel, bleek er ten noorden van Urk een uniek morenelandschap te liggen. Wandel mee over het reservaat.

Pieter van der Lijn-reservaat. bron: wikimedia commons

Wat?

Het belang van het gebied bestaat uit het keileem en de zwerfstenen die hier worden aangetroffen. Dit materiaal heeft in de voorlaatste ijstijd circa 150.000 jaar geleden met een gletsjer een 1.200 kilometer lange tocht afgelegd van Scandinavië naar hier. Dat gebeurde met een snelheid van 100 meter per jaar, verplakt in ijs of rollend tussen het ijs en de bevroren bodem.

De eindmorene die na het terugtrekken van de gletsjer achterbleef kwam op deze plek in 1942 aan het licht na de drooglegging van de Noordoostpolder. Twee amateurgeologen, D. de Waard en P. van der Lijn, ontdekten op de drooggevallen bodem van het IJsselmeer de massale aanwezigheid van zwerfstenen. Ze begrepen de wetenschappelijke betekenis van wat ze aantroffen en ijverden met steun van de bekende natuurhistoricus Jac. P. Thijsse voor de instandhouding en bescherming van het gebied. Dit leidde in 1954 tot de aanwijzing als eerste geologisch reservaat in Nederland.

Programma

11:00 uur
Ontvangst in de Gesteentetuin
Geologische inleiding door Paul van Olm, voorzitter van de NGV
12:00 uur
Lunch in de Gesteentetuin
13:00 uur
Bezoek aan het Van der Lijn reservaat
Uitleg over geologische fenomenen, zoals de twee soorten keileem,
bijzondere zwerfstenen en andere geologische hoogstandjes:
keienvloertjes, Trollebrood en gletsjerkrassen.
Ook de problemen rond het behoud van het reservaat komen aan de orde
15:00 uur
Bezoek aan de zeedijk in Urk bij het vissersmonument
Gebruikte zwerfstenen in de dijk en met wat geluk een blik
op de Ommelebommele steen in de voormalige Zuiderzee
15:30 uur
Afsluiting

Waar?

Bezoekerscentrum De Gesteentetuin
Keileemweg
8319AC, Schokland
Nederland

Wanneer?

zaterdag 1 juli 2017

Voor wie?

Volwassenen

Kosten?

11,50

Voor deze activiteit is reserveren verplicht via de website.

Meer info?

www.flevo-landschap.nl

[bol_product_links block_id=”bol_5954d17886ec1_selected-products” products=”1001004005575862,1001004002923284,666746730,1001004008266479,1001004011278609,1001004005121408″ name=”steen” sub_id=”” link_color=”003399″ subtitle_color=”000000″ pricetype_color=”000000″ price_color=”CC3300″ deliverytime_color=”009900″ background_color=”FF9C38″ border_color=”D21C00″ width=”600″ cols=”3″ show_bol_logo=”1″ show_price=”1″ show_rating=”1″ show_deliverytime=”1″ link_target=”1″ image_size=”1″ admin_preview=”1″]
Schrijf je in voor TOEN!