Vaarwel Historiën, hallo TOEN!

In 2008 zaten we bij elkaar in een pizzeria in Gouda. Vier historici, die niets liever wilden dan geschiedenis schrijven. Diezelfde avond was Historiën geboren. En geschiedenis schrijven, dat deden we! In de jaren die volgden, groeide de site enorm. We schreven historische achtergrondartikelen bij actuele gebeurtenissen en het bleek een schot in de roos. Daar waar we in 2008 begonnen met een paar bezoekers per dag (we lazen graag onze eigen artikelen online terug ;-)), werd Historiën, onder een uitgebreid en sterk redactieteam, een drukbezochte website met dan 100.000 unieke bezoekers per maand.

We haalden meerdere keren het landelijke nieuws, onder andere met een artikel over de geruchten dat Obama Nederlandse voorouders zou hebben. Dat lukte ook met het interview met oud-premier Dries van Agt, die zijn standpunten over de Palestijnse kwestie via onze site nog eens toelichtte. Daarnaast was het interview met de Molukse treinkaper Abé Sahetapy, die uitgebreid zijn verhaal deed op onze site, een item dat stof deed opwaaien.

Een jaar of zeven geleden startten we met een nieuw concept: de special. Een aantal keer per jaar een bepaald actueel onderwerp eens goed uitdiepen en uitlichten, met een keur aan artikelen en andere publicaties. Prachtige en boeiende onderwerpen passeerden in deze specials de revue: van de val van het Romeinse Rijk tot de val van de Berlijnse Muur en van bezetting tot en met bevrijding.

Het idee van de specials smaakte naar meer en in 2017 startten we met TOEN!: een nieuw online geschiedenismagazine. Met dezelfde redactie lukte het om het idee van de Historiën-specials in een nieuw en professioneler concept te gieten. Met vier experimentele nummers (Pasen, Strand, de VOC en de Koude Oorlog) werd een stevige basis gelegd voor de toekomst, maar het stelde ons als redactie ook voor een moeilijke keuze. Het ‘in de lucht’ houden  van zowel Historiën als TOEN! bleek te intensief. Daarnaast waren we ons zeer bewust van de toegenomen concurrentie op het web. Er zijn de afgelopen jaren veel nieuwe geschiedenissites bijgekomen die min of meer ook doen wat wij al jaren deden: achtergrondartikelen schrijven bij actuele gebeurtenissen. En doen wat anderen ook al doen, dat is niets voor ons.

Vanaf 2021 gaan we dus verder met TOEN! Daar zijn we en blij mee en heel erg trots op! Gaat Historiën dan helemaal op zwart? Ja en nee. De site zoals je die nu kent, zal ophouden te bestaan. De URL blijft wel bestaan en zullen we doorlinken naar TOEN! De artikelen op Historiën gaan niet verloren: we bewaren ze offline en daar waar mogelijk zullen ze, volledig geüpdatet, aangevuld en geredigeerd, opnieuw verschijnen in  nummers van TOEN!

De eerstvolgende uitgave staat al gepland voor januari 2021, dus we hebben geen tijd te verliezen!

We gaan weer geschiedenis schrijven!

Schrijf je in voor TOEN!