Vader van Karel de Grote: woensdag weetje 24-09

Wie was de vader van Karel de Grote? Pepijn de Korte (Jupille-sur-Meuse, 714 – Saint-Denis, 24 september 768) is de eerste Frankische koning van het Karolingische huis. Hij staat ook bekend als Pepijn III of de Jongere. Hoe wordt hij koning van de Franken?

Pepijn de Korte werd in 714 geboren als zoon van Karel Martel (689-741) en Rotrude van Trier (rond 690-724).

Karel Martel, ofwel de ‘strijdhamer’, slaagde er in om als hofmeier zeer machtig te worden. De hofmeier was de opperbestuurder die namens de Merovingische koning het Frankenrijk bestuurde. De macht en status van Karel Martel blijkt uit het feit dat hij na zijn dood in de abdij van Saint Denis bij Parijs werd begraven. Dit was eerder alleen voor koningen weggelegd.

Vader van Karel de Grote

Pepijn de Korte zoals door Louis Félix Amiel geschilderd in 1837. Het schilderij is te vinden in het paleis van Versailles. Bron: wikipedia.

Koning Pepijn de Korte

Toen de vader van Pepijn in 741 stierf, streed hij met zijn oudere broer Karloman om het gat dat Karel Martel achterliet. Hoewel zij tijdelijk samen heersten over het Frankenrijk leek Pepijn aan het kortste eind te trekken.

Verrassend genoeg trok Karloman zich in 747 plotseling terug in een klooster. Het is waarschijnlijk dat hij hiertoe gedwongen werd door zijn broer.

Pepijn de Korte werd alleenheerser.

Om zijn niet onomstreden positie verder te versterken liet hij zich adopteren door de Longobardenkoning Aistulf. Dit verhoogde zijn status aanzienlijk en maakte zijn volgende stap mogelijk: een staatsgreep.

Karolingische dynastie

In 751 lukt het hem om de Merovingerkoning Childeric III af te zetten en zich door de Frankische edelen tot hun nieuwe vorst te laten ‘kiezen’. Bovendien wordt hij gekroond door de later heilige bisschop Bonifatius. Uiteindelijk krijgt hij zelfs de zegen van paus Stephanus III.

Op deze manier vestigt hij een nieuwe, naar zijn vader Karel genoemde, Karolingische dynastie. Vóór zijn staatsgreep in 751 was Pepijn al vader van Karel de Grote en diens broer Karloman.

Zijn beroemde zoon zou de macht van de nieuwe dynastie verder vergroten.

Vader van Karel de Grote

Pepijn de Korte trouwde met Bertrada ‘met de grote voet’, de dochter van de graaf van Laon.

Zij schonk hem twee zoons: Karloman en Karel. Zo werd Pepijn de vader van Karel de Grote.

Na zijn dood op 24 september 768 werd Pepijn de Korte net als zijn vader Karel Martel begraven in de abdij van Saint-Denis.

Wist je dat

Karel de Grote echt groot was? Onderzoek op zijn skelet wijst uit dat hij ongeveer 1.90 meter was. Of zijn vader Pepijn de Korte daarentegen klein was, dat weten we niet.

Meer weten over de Karolingen en Karel de Grote?

Lees dan de artikelen van de Historiën special over Karel de Grote.

[bol_product_links block_id=”bol_541c44ac954c8_selected-products” products=”1001004006858459,9200000015466698,9200000015001691,666768551,1001004009171867,9200000027344764″ name=”Karel de Grote” sub_id=”” link_color=”E94C00″ subtitle_color=”E94C00″ pricetype_color=”000000″ price_color=”E94C00″ deliverytime_color=”C20318″ background_color=”FFDF80″ border_color=”E94C00″ width=”600″ cols=”3″ show_bol_logo=”undefined” show_price=”1″ show_rating=”1″ show_deliverytime=”1″ link_target=”1″ image_size=”1″ admin_preview=”1″]

Tim Wachelder

Tim Wachelder studeerde geschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Tijdens zijn studie specialiseerde hij zich in Europese Expansiegeschiedenis. Behalve over koloniale geschiedenis schrijft hij ook over militaire, culturele en Nijmeegse geschiedenis. Sinds 2007 is hij webredacteur bij Historiën.

More Posts

Schrijf je in voor TOEN!