Het verleden op de schop van E.H.P. Cordfunke

In oktober 2016 verschijnt bij uitgeverij WalburgPers te Zutphen Het verleden op de schop, Ontmoetingen op het grensvlak van geschiedenis en archeologie, 1950-1980 van Erik Cordfunke.

 

PERSBERICHT

verleden op de schopHet boek schetst in een negental biografische portretten hoe door een goed georganiseerd netwerk van vrijwilligers, in nauwe samenwerking met beroepsarcheologen in de jaren 1950 tot 1980 veel archeologisch erfgoed kon worden gered dat anders voorgoed verloren zou zijn gegaan.

Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek

De grote economische groei in de jaren 50 en de daaruit resulterende bouwactiviteiten, vormden een ernstige bedreiging voor ons archeologische erfgoed. De in 1947 opgerichte Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) was door gebrek aan geld en mankracht niet in staat adequaat op deze ontwikkelingen in te spelen. Maar door een goed georganiseerd netwerk van vrijwilligers kon in nauwe samenwerking met de beroepsarcheologen veel worden gered van wat anders voorgoed verloren zou zijn gegaan. Bovendien groeide in die jaren 1950-1980 een samenwerking tussen historici en archeologen, professionals én vrijwilligers. Het was een doorbraak, want heel langzaam gingen de deuren van de ivoren torens open en werd de weg geëffend naar een breed geïnteresseerd publiek dat op een begrijpelijke manier kennis wilde nemen van de resultaten van historisch-archeologisch onderzoek.

Biografische portretten

Aan de hand van een negental biografische portretten wordt een beeld gegeven van het enthousiasme waarmee deze ‘pioniers’ een bijdrage leverden aan het behoud van het cultureel erfgoed en aan de vertolking ervan voor een breed publiek. Gekozen is voor vier ‘amateurs’, vier professionals en één uit beide kampen. Wat hen bindt is dat zij representatief zijn voor een samenwerking die in de jaren 1950-1980 tot stand kwam. Hun netwerk, de gedeelde idealen en de wederzijdse betrokkenheid vormen de rode draad in dit boek.

E.H.P. Cordfunke

E.H.P. Cordfunke heeft onderzoek gedaan en tal van boeken en artikelen geschreven op het gebied van de middeleeuwse Hollandse geschiedenis. Van zijn hand verschenen eerder bij Walburg Pers Graven van Holland, Abdij van Egmond, Floris V, Macht en aanzien en Willem II, graaf van Holland en Roomskoning.

[bol_product_links block_id=”bol_57e18304c85af_selected-products” products=”9200000060486812,1001004010938807,9200000012514615,9200000012522930,9200000009984224,1001004007589990″ name=”Cordfunke” sub_id=”” link_color=”003399″ subtitle_color=”000000″ pricetype_color=”000000″ price_color=”CC3300″ deliverytime_color=”009900″ background_color=”FF8E1C” border_color=”D2D2D2″ width=”600″ cols=”3″ show_bol_logo=”undefined” show_price=”1″ show_rating=”1″ show_deliverytime=”1″ link_target=”1″ image_size=”1″ admin_preview=”1″]
Schrijf je in voor TOEN!