Vervolging lesbische vrouwen in Zuidelijke Nederlanden

De vervolging en veroordeling van homoseksuele mannen en lesbische vrouwen in veel landen van de wereld bezien we vanuit Nederland met lede ogen. In het artikel ‘Zichtbare vrouwen’ staat auteur Jonas Roelens stil bij de vervolging van vrouwelijke sodomie in de laatmiddeleeuwse en vroegmoderne Zuidelijke Nederlanden (1400-1550).

Sodomieprocessen

Sebald Beham (after Barthel Beham), ‘Three women in a bathhouse’, 1548 (Rijksmuseum Amsterdam). Bron: www.knhg.nl/bmgn/

Drie vrouwen in een badhuis (1548) door Sebald Beham (Rijksmuseum Amsterdam). Bron: www.knhg.nl/bmgn/

Sodomie is seks hebben met personen van hetzelfde geslacht. Bij het horen van het begrip gaat veelal de gedachte uit naar mannen van hetzelfde geslacht. Dat beeld komt alleen al naar voren uit de verslagen van processen.

In vergelijking met het aantal mannelijke sodomieprocessen dat in vroegmodern Europa gevoerd werd, zijn er amper zaken bekend waarin vrouwen betrokken waren. In de Zuidelijke Nederlanden daarentegen werden niet minder dan 25 vrouwelijke sodomieten, lesbiennes, vervolgd tussen ca. 1400 en 1550.

Dit betekent dat bijna één op de tien beschuldigde sodomieten in de Zuidelijke Nederlanden vrouwen waren. Bovendien werden vrouwelijke sodomieten op dezelfde manier bestraft als hun mannelijke tegenhangers. Dit artikel stelt dat de grote mate van vrijheid en zichtbaarheid die vrouwen in de Zuidelijke Nederlanden genoten de oorzaak is van de uitzonderlijk hoge vervolgingsgraad van vrouwelijke sodomie in de regio. Hoe zichtbaarder vrouwen waren in de maatschappij, hoe groter het risico voor vrouwen die zich aangetrokken voelden tot andere vrouwen om ontdekt en bestraft te worden.

BMGN – Low Countries Historical Review

Jonas Roelens stelt in zijn artikel de vraag of seksueel gedrag van lesbische vrouwen minder problematisch werd gevonden wanneer het plaatsvond in de privésfeer. Het volledige, Engelstalige artikel ‘Zichtbare vrouwen. Vrouwelijke sodomie in de laatmiddeleeuwse en vroegmoderne Zuidelijke Nederlanden (1400-1550)’ van Jonas Roelens is te lezen in BMGN 2015 nummer 3. De redactie van Historiën stelt het op prijs hier de inleiding te kunnen plaatsen.

Klik hier om het volledige artikel te lezen.

Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden – Low Countries Historical Review (BMGN – LCHR) wordt uitgegeven sinds 1877. Het is het orgaan van het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap. Bezoek de website, klik hier.

Diana en Callisto (1559) door Titiaan (1487-1576). Bron: en.wikipedia.org/wiki

Diana en Callisto (1559) door Titiaan. (National Gallery of Scotland) Bron: en.wikipedia.org/wiki.

    Lees meer in de schandalige seks! Historiën special

 

[bol_product_links block_id=”bol_5616c486452ef_selected-products” products=”1001004000932314,1001004000954927,1001004000808450,666796929,1001004000797825″ name=”Lesbische vrouwen” sub_id=”” link_color=”D68F00″ subtitle_color=”D6982D” pricetype_color=”FF642B” price_color=”CC3300″ deliverytime_color=”009900″ background_color=”FFBD7A” border_color=”D27700″ width=”600″ cols=”3″ show_bol_logo=”undefined” show_price=”1″ show_rating=”1″ show_deliverytime=”1″ link_target=”1″ image_size=”1″ admin_preview=”1″]

1 Reactie op Vervolging lesbische vrouwen in Zuidelijke Nederlanden

Schrijf je in voor TOEN!