Vieren van vrede: belangrijk of opmaat nieuwe oorlog?

Op 14 september 2016 verschijnt bij Uitgeverij Vantilt Vieren van vrede van Lotte Jensen. Vieren van vrede laat zien dat vredessluitingen een belangrijke impuls aan de nationale identiteit gaven.

 

PERSBERICHT

vieren-van-vrede-lotte-jensenVanaf het begin van onze beschaving zijn er volgens recente schattingen meer dan 14.500 oorlogen gevoerd. Tegenover de 8400 vredesverdragen die sinds het begin van de vijftiende eeuw zijn gesloten, staan slechts 277 jaren vrede. Jensen kijkt in Vieren van vrede naar de wijze waarop vredes hebben bijgedragen aan Nederlandse identiteitsvorming tussen 1648 en 1815.

Gouden toekomst

Een land vol vette koeien, bloeiende handel, welvaart en eendracht. Dat ideaalbeeld deed het goed bij grote vredesvieringen. Na de Vrede van Munster in 1648, toen de Nederlandse Republiek formeel als soevereine staat werd erkend, klommen tal van schrijvers in de pen om hun blijdschap te uiten. Ruim anderhalve eeuw later, tijdens het Congres van Wenen in 1815, droomden Nederlanders opnieuw van een gouden toekomst.

Europees zelfbesef

Vieren van vrede laat zien dat vredessluitingen een belangrijke impuls aan de nationale identiteit gaven. Na een oorlog ontstond ruimte om vooruit te kijken en te dromen van een betere samenleving. Elke vrede werd uitbundig gevierd met lofzangen, feesten, kanonsalvo’s en vuurwerken. Schrijvers en dichtende staatslieden benadrukten hun vaderlandsliefde en roemden de Nederlandse oorlogs- en zeehelden. Er was ook sprake van een ontluikend Europees zelfbesef: vrede fungeerde als een bindmiddel tussen de naties.

Tegelijkertijd schuilde in elke vrede de kiem van de volgende oorlog. Met de voormalige vijand werd genadeloos afgerekend en er ontstond ruimte voor debat: hoe zag het ideale Nederland eruit? Of ze nu voor of tegen Oranje waren, in het werk van publicisten kreeg de Nederlandse identiteit duidelijke contouren.

Auteur Lotte Jensen

Lotte Jensen (1972) is neerlandicus en filosoof. Ze is als universitair hoofddocent historische Nederlandse letterkunde verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Bij Vantilt verschenen van haar onder andere Verzet tegen Napoleon en De verheerlijking van het verleden.

Vieren van vrede, Het ontstaan van de Nederlandse identiteit, 1648-1815

Lotte Jensen
ISBN 978 94 6004 287 4, paperback, 264 pagina’s, €19,95

[bol_product_links block_id=”bol_57d99eec31b6d_selected-products” products=”9200000059528322,9200000052959304,9200000009935036″ name=”Lotte Jensen” sub_id=”” link_color=”003399″ subtitle_color=”000000″ pricetype_color=”000000″ price_color=”CC3300″ deliverytime_color=”009900″ background_color=”FF8E1C” border_color=”D2D2D2″ width=”600″ cols=”3″ show_bol_logo=”undefined” show_price=”1″ show_rating=”1″ show_deliverytime=”1″ link_target=”1″ image_size=”1″ admin_preview=”1″]
Schrijf je in voor TOEN!