Visschen op zijn Gouds

Hans van der Kleij heeft een passie voor vissen. In Visschen op zijn Gouds heeft hij die gemengd met de liefde voor zijn geboortestad Gouda.

 

PERSBERICHT

Hans van der Kleij (1954) is een geboren Gouwenaar en een volbloed sportvisser. Als jochie van amper een jaar of zes, leerde hij de grondbeginselen van de hengelsport van vader Pieter, een brasemvisser met de vaste bamboestok. Mede door het ontstaan van een kleine visclub in zijn voormalige woonwijk, het (oude) Rode Dorp langs de Nieuwe Vaart, ontwikkelde Hans al snel zijn eigen discipline in de sportvisserij, namelijk het penvissen op karper.

Vischwaterpachting

Op 16-jarige leeftijd sloot hij zich aan bij de GHV ”Vischwaterpachting”. Na zijn huwelijk in1979, trok hij al snel weer naar de slootkant om zich wederom met hart en ziel op zijn grote passie, het karpervissen te kunnen storten. Hij werd lid van de Carp Society en de Karper Studie Groep Nederland en viste achtereenvolgens ruim dertig jaar met een simpel pennetje op zijn ultieme vis, de karper. In deze periode schreef Hans veel artikelen over zijn hobby in diverse bladen en magazines.

Bestuur

Vanaf 1970 is hij ononderbroken lid van de GHV ”Vischwaterpachting”, een vereniging die hem gaandeweg ook in het bloed ging zitten. Bij elkaar heeft hij een kleine twintig jaar deel uitgemaakt van het bestuur. Een geweldige periode in zijn leven, waarbij het natuurlijk vooral de praktische taken zijn geweest die hem het meest hebben aangesproken. Hans was kind aan huis bij alle boeren met verpacht viswater. Jaarlijks betaalde hij voor de VWP de verschuldigde pachtgelden en zorgde tevens dat het gepachte water goed in kaart werd gebracht. Tevens had hij volmacht om namens het bestuur naar eigen inzicht nieuw viswater te pachten en contracten te mogen afsluiten. Na het behalen van zijn basisdiploma Visstandbeheer bij de OVB (Organisatie ter bevordering van de Binnenvisserij), werd hij Secretaris Visstandbeheer voor de VWP. Mede via zijn inzet verscheen er voor het eerst een deugdelijk Visstandbeheerplan voor de Goudse Stadswateren.

Karperavonturen

In 2001 werd zijn eerste boek gepubliceerd n.a.v. het 75 jarig bestaan van GHV ”Vischwaterpachting”. Naast zijn eigen karperavonturen, werd in dit boek voor het eerst de historie van een Goudse visclub op verantwoorde wijze vastgelegd. Vervolgens schreef hij meerdere malen over de Goudse hengelsport in het magazine Tidinge van de historische vereniging Die Goude. Dit bleek de ideale springplank geweest te zijn voor het schrijven van een volwaardig werk betreffende de historie van de Goudse georganiseerde hengelsport.

Ooit heeft hij te kennen gegeven dat hij graag iets voor zijn uitverkoren sport terug wilde doen. Hij heeft woord gehouden en thans ligt dit boek Visschen op zijn Gouds in de schappen van de boekhandel. Het is voor het eerst dat de Goudse hengelsport zo uitgebreid en op vakkundige wijze in een dergelijke publicatie is verschenen. De verwachting is dan ook dat dit boek zich in een grote lokale belangstelling mag verheugen!

Alle boekhandels

Het boek Visschen op zijn Gouds met luxe hardcover telt 235 pagina’s en is voor een prijs van € 27,50 euro te koop bij alle Nederlandse boekhandels, alsmede rechtstreeks via de uitgever. ISBN: 9789087596941.

[bol_product_links block_id=”bol_5a113b66514c2_selected-products” products=”9200000084762288″ name=”Visschen op zijn Gouds” sub_id=”” link_color=”003399″ subtitle_color=”000000″ pricetype_color=”000000″ price_color=”CC3300″ deliverytime_color=”009900″ background_color=”FF9C38″ border_color=”D21C00″ width=”200″ cols=”1″ show_bol_logo=”1″ show_price=”1″ show_rating=”1″ show_deliverytime=”1″ link_target=”1″ image_size=”1″ admin_preview=”1″]

 

Schrijf je in voor TOEN!