VOC in India. Een reis langs Nederlands erfgoed

In De VOC in India. Een reis langs Nederlands erfgoed in Gujarat, Malabar, Coromandel en Bengalen brengt Bauke van der Pol al het VOC-erfgoed in India bijeen. Ook in lezingen toont Van der Pol zijn kennis over India en de VOC.
India en Nederland onderhouden al meer dan vierhonderd jaar intensieve handelsbetrekkingen. Uit deze handelsbetrekkingen ontstond geleidelijk een belangstelling voor de Indiase cultuur en vervolgens een uitwisseling en verbondenheid tussen beide culturen. De overgebleven handelsposten, forten en archieven in India getuigen van de verbondenheid tussen beide culturen en zijn daarom van grote waarde.

In de rijk geïllustreerde uitgave De VOC in India. Een reis langs Nederlands erfgoed in Gujarat, Malabar, Coromandel en Bengalen brengt onderzoeker en India-specialist Bauke van der Pol voor het eerst al dit VOC-erfgoed in India bijeen. Het boek – een uitgave van Uitgeversmaatschappij Walburg Pers te Zutphen in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed – is gepresenteerd op vrijdagmiddag 21 oktober 2011 tijdens de India Erfgoeddag in het Nationaal Archief te Den Haag. Deze dag wordt georganiseerd door het CIE – Centre for International Heritage Activities in samenwerking met het Nationaal Archief en Universiteit Leiden. Judith van Kranendonk, directeur-generaal Cultuur en Media, Ministerie van OCW zal het eerste exemplaar van De VOC in India overhandigen aan Hare Excellentie Ms. Bhaswati Mukherjee, Ambassadeur van India in Nederland.

De Verenigde Oostindische Compagnie wordt vaak geassocieerd met Indonesië, China en Japan. Maar in India bestreek de VOC een gebied, groter dan alle andere VOC-gebieden in Azië samen. De Compagnie was van 1604 tot 1795 actief in India. De Nederlandse handelsband met India is dan ook veel ouder dan die met bijvoorbeeld Australië of de VS. Toch is lang niet bij iedereen bekend dat er rond de hele kustlijn, van Surat tot Calcutta, Nederlandse overblijfselen uit 17de en 18de eeuw te vinden zijn.

Voc scheepswerf

Als een gids leidt Van der Pol de lezer langs vestingen, buitenhuizen, pakhuizen, factorijen en prachtige begraafplaatsen met unieke grafmonumenten. Aan de hand van oude afbeeldingen en hedendaagse foto’s laat hij zien hoe de Nederlandse vestingen eruit zagen en wat daarvan vandaag de dag nog terug te vinden is in het Indiase landschap. Hij vertelt hoe de Nederlanders in de verschillende regio’s van India terechtkwamen en legt uit hoe hun relatie was met maharadja’s en andere Indiase machthebbers. Hij beschrijft de kostbare handelswaar die de Nederlanders zo ver van huis bracht en laat zien hoe hedendaagse Indiërs omgaan met de sporen die deze vreemdelingen in hun land achterlieten.

Cultureel antropoloog Bauke van der Pol (1952) beschikt over ruim 35 jaar kennis en ervaring van India en legde zich toe op het onderzoek naar Nederlands cultureel erfgoed in dit land.

Bauke van der Pol,
De VOC in India. Een reis langs Nederlands erfgoed in Gujarat, Malabar, Coromandel en Bengalen,

Uitgeversmaatschappij Walburg Pers,
rijk geïllustreerd, genaaid gebonden,
ISBN 978.90.5730.715.7, prijs € 34,50 – 208 pagina’s.

[bol_product_links block_id=”bol_55996c0f31ecd_selected-products” products=”1001004010312681,666878758,666832569″ name=”VOC in India” sub_id=”” link_color=”003399″ subtitle_color=”000000″ pricetype_color=”000000″ price_color=”CC3300″ deliverytime_color=”009900″ background_color=”FFFFFF” border_color=”D2D2D2″ width=”600″ cols=”3″ show_bol_logo=”undefined” show_price=”1″ show_rating=”1″ show_deliverytime=”1″ link_target=”1″ image_size=”1″ admin_preview=”1″]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schrijf je in voor TOEN!